นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dtv {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Dtv.jpg","created_at":"2014/02/05 22:04:39 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 22:04:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 22:04:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Dtv","asset_file_size":207312,"modified_at":"2014/02/05 22:04:52 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44763,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_freeze4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freeze4.jpg","created_at":"2014/01/24 17:00:47 +0700","asset_updated_at":"2014/01/24 17:00:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 17:04:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"freeze4","asset_file_size":71223,"modified_at":"2014/01/24 17:04:44 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44533,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_freeze3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freeze3.jpg","created_at":"2014/01/24 17:00:12 +0700","asset_updated_at":"2014/01/24 17:00:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 17:04:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"freeze3","asset_file_size":70570,"modified_at":"2014/01/24 17:04:35 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44532,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_freeze2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freeze2.jpg","created_at":"2014/01/24 16:59:37 +0700","asset_updated_at":"2014/01/24 16:59:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 17:04:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"freeze2","asset_file_size":63062,"modified_at":"2014/01/24 17:04:26 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44531,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_freeze1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"freeze1.jpg","created_at":"2014/01/24 16:58:41 +0700","asset_updated_at":"2014/01/24 16:58:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/24 17:04:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"freeze1","asset_file_size":71012,"modified_at":"2014/01/24 17:04:17 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44530,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_25572 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"25572.png","created_at":"2014/01/01 11:14:08 +0700","asset_updated_at":"2014/01/01 11:14:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/01 11:14:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2557","asset_file_size":370644,"modified_at":"2014/01/01 11:14:20 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44157,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_38nr {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"38NR.jpg","created_at":"2013/10/21 16:03:15 +0700","asset_updated_at":"2013/10/21 16:03:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/21 16:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"NR38","asset_file_size":71435,"modified_at":"2013/10/21 16:05:27 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43291,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_retire56 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"retire56.jpg","created_at":"2013/09/24 17:15:16 +0700","asset_updated_at":"2013/09/24 17:15:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/24 17:15:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"retire56","asset_file_size":93393,"modified_at":"2013/09/24 17:15:21 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42929,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_chair {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chair.jpg","created_at":"2013/09/22 18:21:16 +0700","asset_updated_at":"2013/09/22 18:21:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/22 18:21:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"chair","asset_file_size":51302,"modified_at":"2013/09/22 18:21:24 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42888,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: