นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_khonthai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"khonthai.jpg","created_at":"2014/03/25 15:43:04 +0700","asset_updated_at":"2014/03/25 15:43:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/25 15:43:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"khonthai","asset_file_size":64353,"modified_at":"2014/03/25 15:43:32 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45610,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2gm2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2gm2013.jpg","created_at":"2014/02/22 10:58:29 +0700","asset_updated_at":"2014/02/22 10:58:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 11:03:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2gm2013","asset_file_size":89063,"modified_at":"2014/02/22 11:03:15 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45084,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1gm2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1gm2013.jpg","created_at":"2014/02/22 10:58:00 +0700","asset_updated_at":"2014/02/22 10:58:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/22 11:03:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1gm2013","asset_file_size":134497,"modified_at":"2014/02/22 11:03:07 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45083,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu1s {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU1S.jpg","created_at":"2014/02/11 13:36:02 +0700","asset_updated_at":"2014/02/11 13:36:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 14:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"psu1s","asset_file_size":93055,"modified_at":"2014/02/11 14:03:38 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44904,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSU1.jpg","created_at":"2014/02/11 13:35:30 +0700","asset_updated_at":"2014/02/11 13:35:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/11 14:03:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"psu1","asset_file_size":98354,"modified_at":"2014/02/11 14:03:26 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44903,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_food {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"food.jpg","created_at":"2014/02/07 15:18:06 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 15:18:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 15:18:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"food1","asset_file_size":62995,"modified_at":"2014/02/07 15:18:17 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44854,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1234 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1234.jpg","created_at":"2014/02/07 15:13:54 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 15:13:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 15:14:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1234","asset_file_size":35147,"modified_at":"2014/02/07 15:14:01 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44853,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_food2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"food2.png","created_at":"2014/02/07 15:13:15 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 15:13:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 15:13:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"food","asset_file_size":99524,"modified_at":"2014/02/07 15:13:23 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44852,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_otnet {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"OTnet.jpg","created_at":"2014/02/05 22:08:27 +0700","asset_updated_at":"2014/02/05 22:08:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/05 22:08:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"OTnet","asset_file_size":45628,"modified_at":"2014/02/05 22:08:39 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44764,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: