นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_qs57 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"qs57.jpg","created_at":"2014/09/19 19:11:18 +0700","asset_updated_at":"2014/09/19 19:11:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/19 19:11:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"qs57","asset_file_size":141434,"modified_at":"2014/09/19 19:11:37 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48627,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thws57 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ThWS57.png","created_at":"2014/09/19 19:10:39 +0700","asset_updated_at":"2014/09/19 19:10:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/19 19:10:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ThWS57","asset_file_size":61371,"modified_at":"2014/09/19 19:10:55 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48626,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_wqs57 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"wqs57.png","created_at":"2014/09/19 19:09:34 +0700","asset_updated_at":"2014/09/19 19:09:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/19 19:09:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"wqs57","asset_file_size":123357,"modified_at":"2014/09/19 19:09:54 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48625,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_comp2014 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"comp2014.jpg","created_at":"2014/09/11 10:22:34 +0700","asset_updated_at":"2014/09/11 10:22:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/11 10:22:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"comp2014","asset_file_size":217817,"modified_at":"2014/09/11 10:22:53 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48502,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bcorn {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bcorn.jpg","created_at":"2014/06/29 09:48:28 +0700","asset_updated_at":"2014/06/29 09:48:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/29 10:03:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bcorn","asset_file_size":115734,"modified_at":"2014/06/29 10:03:31 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47170,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rcorn {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rcorn.jpg","created_at":"2014/06/29 09:47:50 +0700","asset_updated_at":"2014/06/29 09:47:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/29 10:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rcorn","asset_file_size":74303,"modified_at":"2014/06/29 10:03:22 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47169,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_btomato {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"btomato.jpg","created_at":"2014/06/29 09:40:21 +0700","asset_updated_at":"2014/06/29 09:40:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/29 10:03:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"btomato","asset_file_size":86958,"modified_at":"2014/06/29 10:03:13 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47168,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_taiwanrice {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taiwanRice.jpg","created_at":"2014/05/05 15:18:59 +0700","asset_updated_at":"2014/05/05 15:18:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/05 15:19:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"taiwanRice","asset_file_size":87156,"modified_at":"2014/05/05 15:19:11 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46488,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_khonthai1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"khonthai1.jpg","created_at":"2014/03/25 15:44:01 +0700","asset_updated_at":"2014/03/25 15:44:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/25 15:44:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"khonthai1","asset_file_size":56920,"modified_at":"2014/03/25 15:44:16 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45611,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: