นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_try3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Try3.jpg","created_at":"2014/12/28 09:44:28 +0700","asset_updated_at":"2014/12/28 09:44:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/28 09:44:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"try3","asset_file_size":180697,"modified_at":"2014/12/28 09:44:34 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50022,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_try2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Try2.jpg","created_at":"2014/12/28 09:43:27 +0700","asset_updated_at":"2014/12/28 09:43:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/28 09:43:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"try2","asset_file_size":206235,"modified_at":"2014/12/28 09:43:34 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50021,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_try1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Try1.jpg","created_at":"2014/12/28 09:42:13 +0700","asset_updated_at":"2014/12/28 09:42:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/28 09:42:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"try1","asset_file_size":177206,"modified_at":"2014/12/28 09:42:19 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50020,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hdryer {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hdryer.jpg","created_at":"2014/12/22 08:22:55 +0700","asset_updated_at":"2014/12/22 08:22:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/22 08:23:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hdryer","asset_file_size":105332,"modified_at":"2014/12/22 08:23:01 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49934,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sname {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sname.jpg","created_at":"2014/12/22 08:21:22 +0700","asset_updated_at":"2014/12/22 08:21:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/22 08:21:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sname","asset_file_size":172918,"modified_at":"2014/12/22 08:21:28 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49933,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_711 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"711.jpg","created_at":"2014/12/10 18:26:35 +0700","asset_updated_at":"2014/12/10 18:26:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/10 18:26:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"711","asset_file_size":49438,"modified_at":"2014/12/10 18:26:38 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49799,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fun57 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Fun57.jpg","created_at":"2014/12/10 15:40:21 +0700","asset_updated_at":"2014/12/10 15:40:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/10 15:40:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fun57","asset_file_size":108211,"modified_at":"2014/12/10 15:40:29 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49798,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fnrdean {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FnrDean.jpeg","created_at":"2014/09/27 10:01:51 +0700","asset_updated_at":"2014/09/27 10:01:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/27 10:03:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fnrdeans","asset_file_size":65634,"modified_at":"2014/09/27 10:03:50 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48788,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_asqs57 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"AsQS57.png","created_at":"2014/09/19 19:16:34 +0700","asset_updated_at":"2014/09/19 19:16:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/19 19:16:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AsQS57","asset_file_size":102605,"modified_at":"2014/09/19 19:16:54 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48631,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: