นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_seedstudent {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SeedStudent.jpeg","created_at":"2015/08/12 17:58:42 +0700","asset_updated_at":"2015/08/12 17:58:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/12 17:58:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SeedStudent","asset_file_size":79406,"modified_at":"2015/08/12 17:58:49 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54285,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_agri58 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Agri58.jpeg","created_at":"2015/07/02 07:55:39 +0700","asset_updated_at":"2015/07/02 07:55:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/02 07:55:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Agri58","asset_file_size":292432,"modified_at":"2015/07/02 07:55:45 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53542,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_smartphone {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Smartphone.png","created_at":"2015/05/27 14:11:34 +0700","asset_updated_at":"2015/05/27 14:11:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/27 14:11:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"smartphone","asset_file_size":87973,"modified_at":"2015/05/27 14:11:41 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52924,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ten {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ten.jpeg","created_at":"2015/05/05 10:27:01 +0700","asset_updated_at":"2015/05/05 10:27:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 10:27:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ten","asset_file_size":416903,"modified_at":"2015/05/05 10:27:07 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52547,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_songkarn58 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Songkarn58.jpeg","created_at":"2015/04/13 11:22:15 +0700","asset_updated_at":"2015/04/13 11:22:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/13 11:22:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"songkarn58","asset_file_size":77164,"modified_at":"2015/04/13 11:22:23 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52055,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_heatrbean {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HeatRbean.jpeg","created_at":"2015/04/07 09:15:43 +0700","asset_updated_at":"2015/04/07 09:15:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/07 09:15:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HeatRbean","asset_file_size":38413,"modified_at":"2015/04/07 09:15:49 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51953,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_likes {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Likes.jpeg","created_at":"2015/02/06 11:19:26 +0700","asset_updated_at":"2015/02/06 11:19:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/06 11:19:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"likes","asset_file_size":14471,"modified_at":"2015/02/06 11:19:41 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50939,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_like1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Like1.jpeg","created_at":"2015/02/06 11:16:50 +0700","asset_updated_at":"2015/02/06 11:16:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/06 11:17:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"like1","asset_file_size":7718,"modified_at":"2015/02/06 11:17:01 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50938,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_line1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Line1.jpg","created_at":"2015/02/04 10:56:17 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 10:56:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 10:56:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line1","asset_file_size":127007,"modified_at":"2015/02/04 10:56:22 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50853,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: