นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_4g {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4g.jpg","created_at":"2015/12/05 15:19:05 +0700","asset_updated_at":"2015/12/05 15:19:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/05 15:19:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4g","asset_file_size":174912,"modified_at":"2015/12/05 15:19:10 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55654,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_5g {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5g.jpg","created_at":"2015/12/05 11:07:50 +0700","asset_updated_at":"2015/12/05 11:07:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/05 11:10:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5g","asset_file_size":220533,"modified_at":"2015/12/05 11:10:18 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55653,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6oct15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6oct15.jpg","created_at":"2015/10/06 06:41:55 +0700","asset_updated_at":"2015/10/06 06:41:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/06 06:42:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6oct15","asset_file_size":1022890,"modified_at":"2015/10/06 06:42:01 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55058,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_clmv2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Clmv2.png","created_at":"2015/09/16 11:05:01 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:05:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"clmv2","asset_file_size":48875,"modified_at":"2015/09/16 11:05:04 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54832,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_clmv1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Clmv1.png","created_at":"2015/09/16 11:04:03 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:04:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:04:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"clmv1","asset_file_size":46914,"modified_at":"2015/09/16 11:04:07 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54830,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_car2015 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Car2015.jpeg","created_at":"2015/08/27 08:38:31 +0700","asset_updated_at":"2015/08/27 08:38:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/27 08:38:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car2015","asset_file_size":51977,"modified_at":"2015/08/27 08:38:34 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54503,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_car1015 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Car1015.jpeg","created_at":"2015/08/27 08:37:15 +0700","asset_updated_at":"2015/08/27 08:37:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/27 08:37:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car1015","asset_file_size":141786,"modified_at":"2015/08/27 08:37:21 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54502,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pop2050 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pop2050.png","created_at":"2015/08/20 07:05:44 +0700","asset_updated_at":"2015/08/20 07:05:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/20 07:05:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pop2050","asset_file_size":17025,"modified_at":"2015/08/20 07:05:46 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54449,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pop2015 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pop2015.png","created_at":"2015/08/20 07:02:32 +0700","asset_updated_at":"2015/08/20 07:02:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/20 07:02:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pop2015","asset_file_size":15732,"modified_at":"2015/08/20 07:02:34 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54448,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: