นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cimg0045 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CIMG0045.JPG","created_at":"2009/11/14 17:23:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ebig chilli\u003C/p\u003E","asset_file_size":2621771,"modified_at":"2011/05/31 18:21:10 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18703,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cimg0044 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"CIMG0044.JPG","created_at":"2009/11/14 16:56:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:21:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"giant water melon","asset_file_size":2577182,"modified_at":"2011/05/31 18:21:08 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18702,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6de2a40fae11d6fbcf426a07dc8049c4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"6de2a40fae11d6fbcf426a07dc8049c4.gif","created_at":"2009/10/24 11:32:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ELEPHANT","asset_file_size":14681,"modified_at":"2011/05/31 18:11:47 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18099,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: