นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fnrgrad542 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"fnrgrad542.jpg","created_at":"2011/09/25 19:34:38 +0700","asset_updated_at":"2011/09/25 19:34:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/25 19:34:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fnr grad 54 2","asset_file_size":59460,"modified_at":"2011/09/25 19:34:41 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30390,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_grad541 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"grad541.jpg","created_at":"2011/09/25 19:30:19 +0700","asset_updated_at":"2011/09/25 19:30:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/25 19:30:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fnr grad 54 1","asset_file_size":46970,"modified_at":"2011/09/25 19:30:20 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30389,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_agr-fnr-m1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"agr-fnr-m1.jpg","created_at":"2011/09/02 19:52:41 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 19:52:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/06 10:41:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/09/06 10:41:08 +0700","description":"AgrFnrM1","asset_file_size":86440,"modified_at":"2011/09/02 19:52:47 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29731,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_agr-fnr-m {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"agr-fnr-m.jpg","created_at":"2011/09/02 19:50:52 +0700","asset_updated_at":"2011/09/02 19:50:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/02 19:50:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"AgrFnM","asset_file_size":71034,"modified_at":"2011/09/02 19:50:56 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29730,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jcr2005-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"jcr2005-1.gif","created_at":"2011/08/31 15:54:02 +0700","asset_updated_at":"2011/08/31 15:54:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/31 15:54:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"tci05","asset_file_size":22065,"modified_at":"2011/08/31 15:54:06 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":29626,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_profd1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"profD1.JPG","created_at":"2011/08/25 11:38:02 +0700","asset_updated_at":"2011/08/25 11:38:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/25 11:38:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"profD1","asset_file_size":30908,"modified_at":"2011/08/25 11:38:04 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29462,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_profd {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"profD.JPG","created_at":"2011/08/25 10:55:50 +0700","asset_updated_at":"2011/08/25 10:55:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/25 10:55:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"profD","asset_file_size":39115,"modified_at":"2011/08/25 10:55:54 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29447,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pop-1a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pop-1a.jpg","created_at":"2010/11/13 17:47:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:26:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Epop\u003C/p\u003E","asset_file_size":92405,"modified_at":"2011/05/31 19:26:25 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":25830,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jps_p_off {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jps_p_off.jpg","created_at":"2010/03/16 14:20:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:57:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"jps","asset_file_size":45579,"modified_at":"2011/05/31 18:57:46 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":21822,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: