นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1508634509203 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1508634509203.jpg","created_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700","asset_updated_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tan3","asset_file_size":396958,"modified_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61767,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1508634311721 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1508634311721.jpg","created_at":"2017/10/22 08:28:18 +0700","asset_updated_at":"2017/10/22 08:28:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/22 08:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tan2","asset_file_size":502653,"modified_at":"2017/10/22 08:28:24 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61766,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1508634939726 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1508634939726.jpg","created_at":"2017/10/22 08:26:11 +0700","asset_updated_at":"2017/10/22 08:26:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/22 08:26:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tan1","asset_file_size":371937,"modified_at":"2017/10/22 08:26:15 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61765,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_20171009_093811 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"20171009_093811.png","created_at":"2017/10/09 09:47:30 +0700","asset_updated_at":"2017/10/09 09:47:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/09 09:47:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BRI","asset_file_size":98771,"modified_at":"2017/10/09 09:47:38 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61754,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cs {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Cs.png","created_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Cs","asset_file_size":444168,"modified_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60663,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bburger {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BBurger.jpg","created_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700","asset_updated_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e3a\u0e3aBBurger","asset_file_size":90289,"modified_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57911,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_youthagr59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"YouthAgr59.jpg","created_at":"2016/04/20 13:16:18 +0700","asset_updated_at":"2016/04/20 13:16:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/20 13:16:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"YouthAgr59","asset_file_size":344915,"modified_at":"2016/04/20 13:16:22 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57577,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_industry4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Industry4.0.jpg","created_at":"2016/02/08 09:28:20 +0700","asset_updated_at":"2016/02/08 09:28:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/08 09:28:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"industry4.0","asset_file_size":60109,"modified_at":"2016/02/08 09:28:27 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56520,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ny59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ny59.jpg","created_at":"2015/12/26 09:35:37 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 09:35:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 09:35:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e37\u0e31\u0e37\u0e31ny59","asset_file_size":99912,"modified_at":"2015/12/26 09:35:41 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55959,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: