นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_thongurai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thongurai.jpg","created_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","asset_updated_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","description":"thongurai","asset_file_size":275471,"modified_at":"2020/01/27 09:12:57 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63397,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Ico64_gen {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Gen.jpg","created_at":"2018/11/28 10:30:55 +0700","asset_updated_at":"2018/11/28 10:30:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/28 10:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Gen","asset_file_size":461054,"modified_at":"2018/11/28 10:30:58 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62626,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1542074455152 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1542074455152.jpg","created_at":"2018/11/13 09:03:15 +0700","asset_updated_at":"2018/11/13 09:03:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/13 09:03:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Prasert2","asset_file_size":197910,"modified_at":"2018/11/13 09:03:20 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62605,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_20181107_102859 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20181107_102859.jpg","created_at":"2018/11/07 10:31:20 +0700","asset_updated_at":"2018/11/07 10:31:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/07 10:31:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Prasert1","asset_file_size":357191,"modified_at":"2018/11/07 10:31:26 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62604,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_20181107_083653 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20181107_083653.jpg","created_at":"2018/11/07 08:39:03 +0700","asset_updated_at":"2018/11/07 08:39:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/07 08:39:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Prasert","asset_file_size":356490,"modified_at":"2018/11/07 08:39:07 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62603,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_inno {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Inno.png","created_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","asset_updated_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Inno","asset_file_size":625863,"modified_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62416,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pool {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pool.jpg","created_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","asset_updated_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pool","asset_file_size":85139,"modified_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61851,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pakpra2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pakpra2.jpg","created_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pakpra2","asset_file_size":147457,"modified_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61850,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pakpra1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pakpra1.jpg","created_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","asset_updated_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pakpra1","asset_file_size":49474,"modified_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61849,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1508634509203 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1508634509203.jpg","created_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700","asset_updated_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tan3","asset_file_size":396958,"modified_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61767,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1508634311721 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1508634311721.jpg","created_at":"2017/10/22 08:28:18 +0700","asset_updated_at":"2017/10/22 08:28:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/22 08:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tan2","asset_file_size":502653,"modified_at":"2017/10/22 08:28:24 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61766,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1508634939726 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1508634939726.jpg","created_at":"2017/10/22 08:26:11 +0700","asset_updated_at":"2017/10/22 08:26:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/22 08:26:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Tan1","asset_file_size":371937,"modified_at":"2017/10/22 08:26:15 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61765,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_20171009_093811 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"20171009_093811.png","created_at":"2017/10/09 09:47:30 +0700","asset_updated_at":"2017/10/09 09:47:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/09 09:47:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"BRI","asset_file_size":98771,"modified_at":"2017/10/09 09:47:38 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61754,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_cs {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Cs.png","created_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Cs","asset_file_size":444168,"modified_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60663,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bburger {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BBurger.jpg","created_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700","asset_updated_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e3a\u0e3aBBurger","asset_file_size":90289,"modified_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57911,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_youthagr59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"YouthAgr59.jpg","created_at":"2016/04/20 13:16:18 +0700","asset_updated_at":"2016/04/20 13:16:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/20 13:16:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"YouthAgr59","asset_file_size":344915,"modified_at":"2016/04/20 13:16:22 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57577,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_industry4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Industry4.0.jpg","created_at":"2016/02/08 09:28:20 +0700","asset_updated_at":"2016/02/08 09:28:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/08 09:28:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"industry4.0","asset_file_size":60109,"modified_at":"2016/02/08 09:28:27 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56520,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ny59 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ny59.jpg","created_at":"2015/12/26 09:35:37 +0700","asset_updated_at":"2015/12/26 09:35:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/26 09:35:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e37\u0e31\u0e37\u0e31ny59","asset_file_size":99912,"modified_at":"2015/12/26 09:35:41 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55959,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_4g {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4g.jpg","created_at":"2015/12/05 15:19:05 +0700","asset_updated_at":"2015/12/05 15:19:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/05 15:19:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4g","asset_file_size":174912,"modified_at":"2015/12/05 15:19:10 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55654,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_5g {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5g.jpg","created_at":"2015/12/05 11:07:50 +0700","asset_updated_at":"2015/12/05 11:07:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/05 11:10:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5g","asset_file_size":220533,"modified_at":"2015/12/05 11:10:18 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55653,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_6oct15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6oct15.jpg","created_at":"2015/10/06 06:41:55 +0700","asset_updated_at":"2015/10/06 06:41:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/06 06:42:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6oct15","asset_file_size":1022890,"modified_at":"2015/10/06 06:42:01 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55058,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_clmv2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Clmv2.png","created_at":"2015/09/16 11:05:01 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:05:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"clmv2","asset_file_size":48875,"modified_at":"2015/09/16 11:05:04 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54832,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_clmv1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Clmv1.png","created_at":"2015/09/16 11:04:03 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:04:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:04:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"clmv1","asset_file_size":46914,"modified_at":"2015/09/16 11:04:07 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":true,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54830,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_car2015 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Car2015.jpeg","created_at":"2015/08/27 08:38:31 +0700","asset_updated_at":"2015/08/27 08:38:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/27 08:38:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car2015","asset_file_size":51977,"modified_at":"2015/08/27 08:38:34 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54503,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_car1015 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Car1015.jpeg","created_at":"2015/08/27 08:37:15 +0700","asset_updated_at":"2015/08/27 08:37:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/27 08:37:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"car1015","asset_file_size":141786,"modified_at":"2015/08/27 08:37:21 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54502,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pop2050 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pop2050.png","created_at":"2015/08/20 07:05:44 +0700","asset_updated_at":"2015/08/20 07:05:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/20 07:05:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pop2050","asset_file_size":17025,"modified_at":"2015/08/20 07:05:46 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54449,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pop2015 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pop2015.png","created_at":"2015/08/20 07:02:32 +0700","asset_updated_at":"2015/08/20 07:02:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/20 07:02:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pop2015","asset_file_size":15732,"modified_at":"2015/08/20 07:02:34 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54448,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_seedstudent {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SeedStudent.jpeg","created_at":"2015/08/12 17:58:42 +0700","asset_updated_at":"2015/08/12 17:58:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/12 17:58:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SeedStudent","asset_file_size":79406,"modified_at":"2015/08/12 17:58:49 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54285,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_agri58 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Agri58.jpeg","created_at":"2015/07/02 07:55:39 +0700","asset_updated_at":"2015/07/02 07:55:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/02 07:55:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Agri58","asset_file_size":292432,"modified_at":"2015/07/02 07:55:45 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":53542,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_smartphone {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Smartphone.png","created_at":"2015/05/27 14:11:34 +0700","asset_updated_at":"2015/05/27 14:11:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/27 14:11:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"smartphone","asset_file_size":87973,"modified_at":"2015/05/27 14:11:41 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52924,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ten {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ten.jpeg","created_at":"2015/05/05 10:27:01 +0700","asset_updated_at":"2015/05/05 10:27:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/05 10:27:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ten","asset_file_size":416903,"modified_at":"2015/05/05 10:27:07 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52547,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_songkarn58 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Songkarn58.jpeg","created_at":"2015/04/13 11:22:15 +0700","asset_updated_at":"2015/04/13 11:22:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/13 11:22:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"songkarn58","asset_file_size":77164,"modified_at":"2015/04/13 11:22:23 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52055,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_heatrbean {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HeatRbean.jpeg","created_at":"2015/04/07 09:15:43 +0700","asset_updated_at":"2015/04/07 09:15:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/07 09:15:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HeatRbean","asset_file_size":38413,"modified_at":"2015/04/07 09:15:49 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51953,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_likes {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Likes.jpeg","created_at":"2015/02/06 11:19:26 +0700","asset_updated_at":"2015/02/06 11:19:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/06 11:19:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"likes","asset_file_size":14471,"modified_at":"2015/02/06 11:19:41 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50939,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_like1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Like1.jpeg","created_at":"2015/02/06 11:16:50 +0700","asset_updated_at":"2015/02/06 11:16:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/06 11:17:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"like1","asset_file_size":7718,"modified_at":"2015/02/06 11:17:01 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50938,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_line1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Line1.jpg","created_at":"2015/02/04 10:56:17 +0700","asset_updated_at":"2015/02/04 10:56:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/04 10:56:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line1","asset_file_size":127007,"modified_at":"2015/02/04 10:56:22 +0700","media_folder_id":32,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50853,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: