นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pool {"asset_file_size":85139,"updated_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"pool","visibility":2,"created_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61851,"asset_file_name":"pool.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700"}
  • Small_pakpra2 {"asset_file_size":147457,"updated_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"pakpra2","visibility":2,"created_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61850,"asset_file_name":"pakpra2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700"}
  • Small_pakpra1 {"asset_file_size":49474,"updated_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"pakpra1","visibility":2,"created_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61849,"asset_file_name":"pakpra1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700"}
  • Small_1508634509203 {"asset_file_size":396958,"updated_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"Tan3","visibility":2,"created_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61767,"asset_file_name":"1508634509203.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700"}
  • Small_1508634311721 {"asset_file_size":502653,"updated_at":"2017/10/22 08:28:24 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/10/22 08:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"Tan2","visibility":2,"created_at":"2017/10/22 08:28:18 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61766,"asset_file_name":"1508634311721.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/10/22 08:28:18 +0700"}
  • Small_1508634939726 {"asset_file_size":371937,"updated_at":"2017/10/22 08:26:15 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/10/22 08:26:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"Tan1","visibility":2,"created_at":"2017/10/22 08:26:11 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61765,"asset_file_name":"1508634939726.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/10/22 08:26:11 +0700"}
  • Small_20171009_093811 {"asset_file_size":98771,"updated_at":"2017/10/09 09:47:38 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/10/09 09:47:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"BRI","visibility":2,"created_at":"2017/10/09 09:47:30 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":61754,"asset_file_name":"20171009_093811.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/10/09 09:47:30 +0700"}
  • Small_cs {"asset_file_size":444168,"updated_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","comment_counter":0,"description":"Cs","visibility":2,"created_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":60663,"asset_file_name":"Cs.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700"}
  • Small_bburger {"asset_file_size":90289,"updated_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","last_commented_at":null,"modified_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","comment_counter":0,"description":"\u0e3a\u0e3aBBurger","visibility":2,"created_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700","member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"commentable":true,"asset_processing":false,"id":57911,"asset_file_name":"BBurger.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700"}
ขนาดย่อ: