นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_gen {"comment_counter":0,"asset_file_size":461054,"member_only_commentable":false,"id":62626,"updated_at":"2018/11/28 10:30:58 +0700","modified_at":"2018/11/28 10:30:58 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/11/28 10:30:55 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Gen","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Gen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/11/28 10:30:55 +0700","visibility":2,"media_folder_id":32}
  • Small_1542074455152 {"comment_counter":0,"asset_file_size":197910,"member_only_commentable":false,"id":62605,"updated_at":"2018/11/13 09:03:20 +0700","modified_at":"2018/11/13 09:03:20 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/11/13 09:03:15 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Prasert2","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1542074455152.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/11/13 09:03:15 +0700","visibility":2,"media_folder_id":32}
  • Small_20181107_102859 {"comment_counter":0,"asset_file_size":357191,"member_only_commentable":false,"id":62604,"updated_at":"2018/11/07 10:31:26 +0700","modified_at":"2018/11/07 10:31:26 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/11/07 10:31:20 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Prasert1","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20181107_102859.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/11/07 10:31:20 +0700","visibility":2,"media_folder_id":32}
  • Small_20181107_083653 {"comment_counter":0,"asset_file_size":356490,"member_only_commentable":false,"id":62603,"updated_at":"2018/11/07 08:39:07 +0700","modified_at":"2018/11/07 08:39:07 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/11/07 08:39:03 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Prasert","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"20181107_083653.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2018/11/07 08:39:03 +0700","visibility":2,"media_folder_id":32}
  • Small_inno {"comment_counter":0,"asset_file_size":625863,"member_only_commentable":false,"id":62416,"updated_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","modified_at":"2018/07/25 09:32:11 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Inno","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Inno.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/07/25 09:32:04 +0700","visibility":2,"media_folder_id":32}
  • Small_pool {"comment_counter":0,"asset_file_size":85139,"member_only_commentable":false,"id":61851,"updated_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","modified_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"pool","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pool.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","visibility":2,"media_folder_id":32}
  • Small_pakpra2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":147457,"member_only_commentable":false,"id":61850,"updated_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","modified_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"pakpra2","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pakpra2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","visibility":2,"media_folder_id":32}
  • Small_pakpra1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":49474,"member_only_commentable":false,"id":61849,"updated_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","modified_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"pakpra1","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pakpra1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","visibility":2,"media_folder_id":32}
  • Small_1508634509203 {"comment_counter":0,"asset_file_size":396958,"member_only_commentable":false,"id":61767,"updated_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","modified_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Tan3","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1508634509203.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700","visibility":2,"media_folder_id":32}
ขนาดย่อ: