นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pool {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","updated_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/21 08:48:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"pool.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/21 08:48:04 +0700","id":61851,"member_only_commentable":false,"description":"pool","comment_counter":0,"asset_file_size":85139}
  • Small_pakpra2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","updated_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/19 17:23:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"pakpra2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/19 17:23:04 +0700","id":61850,"member_only_commentable":false,"description":"pakpra2","comment_counter":0,"asset_file_size":147457}
  • Small_pakpra1 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","updated_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/11/19 17:22:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"pakpra1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/11/19 17:22:23 +0700","id":61849,"member_only_commentable":false,"description":"pakpra1","comment_counter":0,"asset_file_size":49474}
  • Small_1508634509203 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700","updated_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/22 08:29:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1508634509203.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/10/22 08:29:09 +0700","id":61767,"member_only_commentable":false,"description":"Tan3","comment_counter":0,"asset_file_size":396958}
  • Small_1508634311721 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2017/10/22 08:28:18 +0700","updated_at":"2017/10/22 08:28:24 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/22 08:28:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1508634311721.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/10/22 08:28:18 +0700","id":61766,"member_only_commentable":false,"description":"Tan2","comment_counter":0,"asset_file_size":502653}
  • Small_1508634939726 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2017/10/22 08:26:11 +0700","updated_at":"2017/10/22 08:26:15 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/22 08:26:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"1508634939726.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/10/22 08:26:11 +0700","id":61765,"member_only_commentable":false,"description":"Tan1","comment_counter":0,"asset_file_size":371937}
  • Small_20171009_093811 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2017/10/09 09:47:30 +0700","updated_at":"2017/10/09 09:47:38 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/10/09 09:47:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"20171009_093811.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/10/09 09:47:30 +0700","id":61754,"member_only_commentable":false,"description":"BRI","comment_counter":0,"asset_file_size":98771}
  • Small_cs {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700","updated_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Cs.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700","id":60663,"member_only_commentable":false,"description":"Cs","comment_counter":0,"asset_file_size":444168}
  • Small_bburger {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700","updated_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"BBurger.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700","id":57911,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e3a\u0e3aBBurger","comment_counter":0,"asset_file_size":90289}
ขนาดย่อ: