นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

หลัก > wullop.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cs {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700","updated_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2017/03/22 13:25:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Cs.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/22 13:25:28 +0700","id":60663,"member_only_commentable":false,"description":"Cs","comment_counter":0,"asset_file_size":444168}
  • Small_bburger {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700","updated_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2016/05/20 15:08:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"BBurger.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/05/20 15:08:13 +0700","id":57911,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e3a\u0e3aBBurger","comment_counter":0,"asset_file_size":90289}
  • Small_youthagr59 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2016/04/20 13:16:18 +0700","updated_at":"2016/04/20 13:16:22 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2016/04/20 13:16:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"YouthAgr59.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/20 13:16:18 +0700","id":57577,"member_only_commentable":false,"description":"YouthAgr59","comment_counter":0,"asset_file_size":344915}
  • Small_industry4 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2016/02/08 09:28:20 +0700","updated_at":"2016/02/08 09:28:27 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2016/02/08 09:28:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Industry4.0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/08 09:28:20 +0700","id":56520,"member_only_commentable":false,"description":"industry4.0","comment_counter":0,"asset_file_size":60109}
  • Small_ny59 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2015/12/26 09:35:37 +0700","updated_at":"2015/12/26 09:35:41 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2015/12/26 09:35:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"ny59.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/26 09:35:37 +0700","id":55959,"member_only_commentable":false,"description":"\u0e37\u0e31\u0e37\u0e31ny59","comment_counter":0,"asset_file_size":99912}
  • Small_4g {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2015/12/05 15:19:05 +0700","updated_at":"2015/12/05 15:19:10 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2015/12/05 15:19:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"4g.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/05 15:19:05 +0700","id":55654,"member_only_commentable":false,"description":"4g","comment_counter":0,"asset_file_size":174912}
  • Small_5g {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2015/12/05 11:07:50 +0700","updated_at":"2015/12/05 11:10:18 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2015/12/05 11:10:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"5g.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/05 11:07:50 +0700","id":55653,"member_only_commentable":false,"description":"5g","comment_counter":0,"asset_file_size":220533}
  • Small_6oct15 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2015/10/06 06:41:55 +0700","updated_at":"2015/10/06 06:42:01 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2015/10/06 06:42:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"6oct15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2015/10/06 06:41:55 +0700","id":55058,"member_only_commentable":false,"description":"6oct15","comment_counter":0,"asset_file_size":1022890}
  • Small_clmv2 {"member_only_readable":false,"media_folder_id":32,"asset_processing":false,"created_at":"2015/09/16 11:05:01 +0700","updated_at":"2015/09/16 11:05:04 +0700","commentable":true,"visibility":2,"modified_at":"2015/09/16 11:05:04 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_name":"Clmv2.png","asset_content_type":"image/png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"asset_updated_at":"2015/09/16 11:05:01 +0700","id":54832,"member_only_commentable":false,"description":"clmv2","comment_counter":0,"asset_file_size":48875}
ขนาดย่อ: