นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > worawit.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a560618 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a560618.jpg","created_at":"2013/06/19 11:45:53 +0700","asset_updated_at":"2013/06/19 11:45:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/19 11:45:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e41\u0e2b\u0e49\u0e07","asset_file_size":134306,"modified_at":"2013/06/19 11:45:57 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40756,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_poultry {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"poultry.jpg.jpg","created_at":"2013/03/26 12:15:37 +0700","asset_updated_at":"2013/03/26 12:15:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/26 12:15:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":51505,"modified_at":"2013/03/26 12:15:42 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38962,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fishbox550706 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FishBox550706.jpg","created_at":"2012/07/06 10:43:59 +0700","asset_updated_at":"2012/07/06 10:43:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/06 11:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_file_size":120952,"modified_at":"2012/07/06 11:01:40 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35277,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_worawit05june2012_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worawit05June2012_2.jpg","created_at":"2012/06/05 17:51:05 +0700","asset_updated_at":"2012/06/05 17:51:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/05 18:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_file_size":93892,"modified_at":"2012/06/05 18:01:25 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35001,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_worawit05june2012_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worawit05June2012_1.jpg","created_at":"2012/06/05 17:50:11 +0700","asset_updated_at":"2012/06/05 17:50:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/05 18:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_file_size":126554,"modified_at":"2012/06/05 18:01:24 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35000,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_untitled {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled.JPG","created_at":"2008/12/03 16:15:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:46:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Elogo \u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":5266,"modified_at":"2011/05/31 16:46:10 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11619,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: