นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > worawit.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_560625fnr8 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR8.jpg","created_at":"2013/06/24 17:18:05 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:18:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:18:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":173486,"modified_at":"2013/06/24 17:18:09 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40882,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_560625fnr7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR7.jpg","created_at":"2013/06/24 17:16:48 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:16:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:16:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","asset_file_size":168493,"modified_at":"2013/06/24 17:16:53 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40881,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_560625fnr6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR6.jpg","created_at":"2013/06/24 17:15:29 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:15:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:15:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":168039,"modified_at":"2013/06/24 17:15:31 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40880,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_560625fnr5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR5.jpg","created_at":"2013/06/24 17:08:22 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:08:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:08:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","asset_file_size":183423,"modified_at":"2013/06/24 17:08:23 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40879,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_560625fnr4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR4.jpg","created_at":"2013/06/24 17:07:25 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:07:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:07:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16 \u0e08\u0e22\u0e22. ","asset_file_size":195166,"modified_at":"2013/06/24 17:07:28 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40878,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_560625fnr3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR3.jpg","created_at":"2013/06/24 17:06:37 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:06:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:06:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16 \u0e08\u0e22\u0e22. \u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_file_size":183783,"modified_at":"2013/06/24 17:06:38 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40877,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_560625fnr2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR2.jpg","created_at":"2013/06/24 17:05:21 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:05:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:05:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32","asset_file_size":194010,"modified_at":"2013/06/24 17:05:24 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40876,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_560625fnr1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR1.jpg","created_at":"2013/06/24 17:03:56 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:03:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","asset_file_size":127887,"modified_at":"2013/06/24 17:03:58 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40875,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a5606182 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a5606182.jpg","created_at":"2013/06/19 11:47:49 +0700","asset_updated_at":"2013/06/19 11:47:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/19 11:47:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e08\u0e32\u0e01 Google","asset_file_size":109072,"modified_at":"2013/06/19 11:47:56 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40758,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: