นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > worawit.w

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_flower2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flower2.jpg","created_at":"2013/08/15 09:46:18 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 09:46:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 09:46:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"flower2","asset_file_size":155617,"modified_at":"2013/08/15 09:46:22 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42130,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_flower {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flower.jpg","created_at":"2013/08/15 09:44:54 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 09:44:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 09:44:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"flower","asset_file_size":91891,"modified_at":"2013/08/15 09:44:57 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42129,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bird3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Bird3.jpg","created_at":"2013/08/15 09:44:14 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 09:44:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 09:44:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bird3","asset_file_size":77996,"modified_at":"2013/08/15 09:44:19 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42127,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bird {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bird.jpg","created_at":"2013/08/15 09:43:28 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 09:43:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 09:43:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bird","asset_file_size":59982,"modified_at":"2013/08/15 09:43:33 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42126,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hydroponic {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hydroponic.jpg","created_at":"2013/08/15 09:40:28 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 09:40:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 09:40:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hydroponic","asset_file_size":97161,"modified_at":"2013/08/15 09:40:31 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42125,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_large_corn2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"large_corn2.jpg","created_at":"2013/08/14 17:10:31 +0700","asset_updated_at":"2013/08/14 17:10:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 17:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"corn 2","asset_file_size":89275,"modified_at":"2013/08/14 17:10:35 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42104,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_large_corn4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"large_corn4.jpg","created_at":"2013/08/14 17:09:10 +0700","asset_updated_at":"2013/08/14 17:09:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 17:09:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"corn 1","asset_file_size":160263,"modified_at":"2013/08/14 17:09:12 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42103,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR10.jpg","created_at":"2013/06/24 17:20:17 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:20:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:20:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f2","asset_file_size":184210,"modified_at":"2013/06/24 17:20:21 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40884,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR9.jpg","created_at":"2013/06/24 17:19:22 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:19:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:19:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","asset_file_size":202566,"modified_at":"2013/06/24 17:19:25 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40883,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr8 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR8.jpg","created_at":"2013/06/24 17:18:05 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:18:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:18:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":173486,"modified_at":"2013/06/24 17:18:09 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40882,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR7.jpg","created_at":"2013/06/24 17:16:48 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:16:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:16:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","asset_file_size":168493,"modified_at":"2013/06/24 17:16:53 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40881,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR6.jpg","created_at":"2013/06/24 17:15:29 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:15:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:15:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e31\u0e07","asset_file_size":168039,"modified_at":"2013/06/24 17:15:31 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40880,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR5.jpg","created_at":"2013/06/24 17:08:22 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:08:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:08:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","asset_file_size":183423,"modified_at":"2013/06/24 17:08:23 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40879,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR4.jpg","created_at":"2013/06/24 17:07:25 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:07:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:07:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16 \u0e08\u0e22\u0e22. ","asset_file_size":195166,"modified_at":"2013/06/24 17:07:28 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40878,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR3.jpg","created_at":"2013/06/24 17:06:37 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:06:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:06:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16 \u0e08\u0e22\u0e22. \u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c","asset_file_size":183783,"modified_at":"2013/06/24 17:06:38 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40877,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR2.jpg","created_at":"2013/06/24 17:05:21 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:05:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:05:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32","asset_file_size":194010,"modified_at":"2013/06/24 17:05:24 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40876,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_560625fnr1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"560625FNR1.jpg","created_at":"2013/06/24 17:03:56 +0700","asset_updated_at":"2013/06/24 17:03:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/24 17:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","asset_file_size":127887,"modified_at":"2013/06/24 17:03:58 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40875,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a5606182 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a5606182.jpg","created_at":"2013/06/19 11:47:49 +0700","asset_updated_at":"2013/06/19 11:47:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/19 11:47:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e08\u0e32\u0e01 Google","asset_file_size":109072,"modified_at":"2013/06/19 11:47:56 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40758,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a560618 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a560618.jpg","created_at":"2013/06/19 11:45:53 +0700","asset_updated_at":"2013/06/19 11:45:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/19 11:45:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07 \u0e41\u0e2b\u0e49\u0e07","asset_file_size":134306,"modified_at":"2013/06/19 11:45:57 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40756,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_poultry {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"poultry.jpg.jpg","created_at":"2013/03/26 12:15:37 +0700","asset_updated_at":"2013/03/26 12:15:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/26 12:15:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":51505,"modified_at":"2013/03/26 12:15:42 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38962,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fishbox550706 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FishBox550706.jpg","created_at":"2012/07/06 10:43:59 +0700","asset_updated_at":"2012/07/06 10:43:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/06 11:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_file_size":120952,"modified_at":"2012/07/06 11:01:40 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35277,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_worawit05june2012_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worawit05June2012_2.jpg","created_at":"2012/06/05 17:51:05 +0700","asset_updated_at":"2012/06/05 17:51:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/05 18:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_file_size":93892,"modified_at":"2012/06/05 18:01:25 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35001,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_worawit05june2012_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worawit05June2012_1.jpg","created_at":"2012/06/05 17:50:11 +0700","asset_updated_at":"2012/06/05 17:50:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/05 18:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_file_size":126554,"modified_at":"2012/06/05 18:01:24 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35000,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_untitled {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"untitled.JPG","created_at":"2008/12/03 16:15:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:46:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Elogo \u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":5266,"modified_at":"2011/05/31 16:46:10 +0700","media_folder_id":449,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":11619,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: