นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > worawit.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_flower2 {"description":"flower2","asset_updated_at":"2013/08/15 09:46:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42130,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 09:46:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"flower2.jpg","updated_at":"2013/08/15 09:46:22 +0700","modified_at":"2013/08/15 09:46:22 +0700","media_folder_id":449,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":155617,"last_commented_at":null}
  • Small_flower {"description":"flower","asset_updated_at":"2013/08/15 09:44:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42129,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 09:44:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"flower.jpg","updated_at":"2013/08/15 09:44:57 +0700","modified_at":"2013/08/15 09:44:57 +0700","media_folder_id":449,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":91891,"last_commented_at":null}
  • Small_bird3 {"description":"bird3","asset_updated_at":"2013/08/15 09:44:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42127,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 09:44:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Bird3.jpg","updated_at":"2013/08/15 09:44:19 +0700","modified_at":"2013/08/15 09:44:19 +0700","media_folder_id":449,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":77996,"last_commented_at":null}
  • Small_bird {"description":"bird","asset_updated_at":"2013/08/15 09:43:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42126,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 09:43:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bird.jpg","updated_at":"2013/08/15 09:43:33 +0700","modified_at":"2013/08/15 09:43:33 +0700","media_folder_id":449,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":59982,"last_commented_at":null}
  • Small_hydroponic {"description":"hydroponic","asset_updated_at":"2013/08/15 09:40:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42125,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/15 09:40:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"hydroponic.jpg","updated_at":"2013/08/15 09:40:31 +0700","modified_at":"2013/08/15 09:40:31 +0700","media_folder_id":449,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":97161,"last_commented_at":null}
  • Small_large_corn2 {"description":"corn 2","asset_updated_at":"2013/08/14 17:10:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42104,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/14 17:10:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"large_corn2.jpg","updated_at":"2013/08/14 17:10:35 +0700","modified_at":"2013/08/14 17:10:35 +0700","media_folder_id":449,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":89275,"last_commented_at":null}
  • Small_large_corn4 {"description":"corn 1","asset_updated_at":"2013/08/14 17:09:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42103,"deleted_at":null,"created_at":"2013/08/14 17:09:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"large_corn4.jpg","updated_at":"2013/08/14 17:09:12 +0700","modified_at":"2013/08/14 17:09:12 +0700","media_folder_id":449,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":160263,"last_commented_at":null}
  • Small_560625fnr10 {"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f2","asset_updated_at":"2013/06/24 17:20:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40884,"deleted_at":null,"created_at":"2013/06/24 17:20:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"560625FNR10.jpg","updated_at":"2013/06/24 17:20:21 +0700","modified_at":"2013/06/24 17:20:21 +0700","media_folder_id":449,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":184210,"last_commented_at":null}
  • Small_560625fnr9 {"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","asset_updated_at":"2013/06/24 17:19:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40883,"deleted_at":null,"created_at":"2013/06/24 17:19:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"560625FNR9.jpg","updated_at":"2013/06/24 17:19:25 +0700","modified_at":"2013/06/24 17:19:25 +0700","media_folder_id":449,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":202566,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: