นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > worapat.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_200360 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/20 18:09:12 +0700","media_folder_id":764,"deleted_at":null,"asset_file_size":214065,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60646,"created_at":"2017/03/20 17:36:37 +0700","asset_file_name":"200360.6.jpg","updated_at":"2017/03/20 18:09:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:36:37 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_200360 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/20 18:09:35 +0700","media_folder_id":764,"deleted_at":null,"asset_file_size":132724,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60645,"created_at":"2017/03/20 17:36:12 +0700","asset_file_name":"200360.5.jpg","updated_at":"2017/03/20 18:09:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:36:12 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_200360 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/20 18:09:53 +0700","media_folder_id":764,"deleted_at":null,"asset_file_size":699293,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60644,"created_at":"2017/03/20 17:35:48 +0700","asset_file_name":"200360.3.jpg","updated_at":"2017/03/20 18:09:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:35:48 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_200360 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/20 18:10:16 +0700","media_folder_id":764,"deleted_at":null,"asset_file_size":303118,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60643,"created_at":"2017/03/20 17:35:27 +0700","asset_file_name":"200360.2.jpg","updated_at":"2017/03/20 18:10:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:35:27 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_200360 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/20 18:10:37 +0700","media_folder_id":764,"deleted_at":null,"asset_file_size":196692,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60642,"created_at":"2017/03/20 17:34:53 +0700","asset_file_name":"200360.1.jpg","updated_at":"2017/03/20 18:10:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/20 17:34:53 +0700","description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_200659-3 {"commentable":false,"modified_at":"2016/06/20 20:30:55 +0700","media_folder_id":764,"deleted_at":null,"asset_file_size":72406,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58287,"created_at":"2016/06/20 20:30:49 +0700","asset_file_name":"200659-3.jpg","updated_at":"2016/06/20 20:30:55 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/20 20:30:49 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e38\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_200659-2 {"commentable":false,"modified_at":"2016/06/20 20:31:29 +0700","media_folder_id":764,"deleted_at":null,"asset_file_size":108877,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58286,"created_at":"2016/06/20 20:30:06 +0700","asset_file_name":"200659-2.jpg","updated_at":"2016/06/20 20:31:29 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/20 20:30:05 +0700","description":"\u0e43\u0e1a\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_20659-1 {"commentable":false,"modified_at":"2016/06/20 20:32:03 +0700","media_folder_id":764,"deleted_at":null,"asset_file_size":95396,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58285,"created_at":"2016/06/20 20:29:29 +0700","asset_file_name":"20659-1.jpg","updated_at":"2016/06/20 20:32:03 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/20 20:29:29 +0700","description":"\u0e43\u0e1a\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_290359-4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/29 02:04:02 +0700","media_folder_id":764,"deleted_at":null,"asset_file_size":29130,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57274,"created_at":"2016/03/29 02:04:01 +0700","asset_file_name":"290359-4.jpg","updated_at":"2016/03/29 02:04:02 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/29 02:04:01 +0700","description":"\u0e17\u0e33\u0e14\u0e34\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: