นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอ้ตัวยุ่ง
Ico64
wisut sittichaya
อาจารย์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > wisut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_picture2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/07/14 13:54:15 +0700","media_folder_id":1418,"deleted_at":null,"asset_file_size":237017,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":28765,"created_at":"2011/07/14 13:03:17 +0700","asset_file_name":"Picture2.jpg","updated_at":"2011/07/14 13:54:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/14 13:54:11 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: