นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอ้ตัวยุ่ง
Ico64
wisut sittichaya
อาจารย์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > wisut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Tiny_pb102105 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/22 11:03:43 +0700","id":31529,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"PB102105.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/11/22 11:03:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/11/22 11:03:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/11/22 11:03:49 +0700","description":"MaejamR","asset_file_size":505342}
  • Tiny_pb102093 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/22 11:01:54 +0700","id":31528,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"PB102093.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/11/22 11:01:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/11/22 11:01:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/11/22 11:01:57 +0700","description":"poteto","asset_file_size":497037}
  • Tiny_b102023 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/22 11:00:20 +0700","id":31527,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"B102023.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/11/22 11:00:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/11/22 11:00:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/11/22 11:00:26 +0700","description":"pinus","asset_file_size":491251}
  • Tiny_pb102084 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/22 10:58:29 +0700","id":31526,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"PB102084.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/11/22 10:58:34 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/11/22 10:58:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/11/22 10:58:34 +0700","description":"view","asset_file_size":532692}
  • Tiny_b101925 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/22 10:56:32 +0700","id":31525,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"B101925.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/11/22 10:56:38 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/11/22 10:56:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/11/22 10:56:38 +0700","description":"a","asset_file_size":147603}
  • Tiny_thetarget {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/11/21 17:02:02 +0700","id":31511,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"Thetarget.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/11/21 17:02:08 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/11/21 17:02:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/11/21 17:02:08 +0700","description":"target","asset_file_size":114975}
  • Tiny_fig1a {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/14 13:58:43 +0700","id":28771,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"Fig1a.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/07/14 13:58:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/07/14 13:58:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/07/14 13:58:48 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":332489}
  • Tiny_picture3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/14 13:55:49 +0700","id":28770,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"Picture3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/07/14 13:55:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/07/14 13:55:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/07/14 13:55:52 +0700","description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e08\u0e31\u0e01\u0e08\u0e31\u0e48\u0e19","asset_file_size":111376}
  • Tiny_picture1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/14 13:55:11 +0700","id":28769,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"Picture1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/07/14 13:55:16 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/07/14 13:55:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/07/14 13:55:16 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":193338}
  • Tiny_picture2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/07/14 13:54:11 +0700","id":28765,"media_folder_id":1418,"commentable":true,"asset_file_name":"Picture2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/07/14 13:54:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/07/14 13:03:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/07/14 13:54:15 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":237017}
ขนาดย่อ: