นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอ้ตัวยุ่ง
Ico64
wisut sittichaya
อาจารย์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > wisut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pb102105 {"asset_file_name":"PB102105.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/11/22 11:03:49 +0700","media_folder_id":1418,"description":"MaejamR","updated_at":"2011/11/22 11:03:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/22 11:03:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":505342,"id":31529,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/22 11:03:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pb102093 {"asset_file_name":"PB102093.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/11/22 11:01:57 +0700","media_folder_id":1418,"description":"poteto","updated_at":"2011/11/22 11:01:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/22 11:01:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":497037,"id":31528,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/22 11:01:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_b102023 {"asset_file_name":"B102023.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/11/22 11:00:26 +0700","media_folder_id":1418,"description":"pinus","updated_at":"2011/11/22 11:00:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/22 11:00:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":491251,"id":31527,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/22 11:00:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pb102084 {"asset_file_name":"PB102084.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/11/22 10:58:34 +0700","media_folder_id":1418,"description":"view","updated_at":"2011/11/22 10:58:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/22 10:58:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":532692,"id":31526,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/22 10:58:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_b101925 {"asset_file_name":"B101925.JPG","visibility":2,"modified_at":"2011/11/22 10:56:38 +0700","media_folder_id":1418,"description":"a","updated_at":"2011/11/22 10:56:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/22 10:56:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147603,"id":31525,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/22 10:56:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_thetarget {"asset_file_name":"Thetarget.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/21 17:02:08 +0700","media_folder_id":1418,"description":"target","updated_at":"2011/11/21 17:02:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/21 17:02:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":114975,"id":31511,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/21 17:02:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fig1a {"asset_file_name":"Fig1a.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/07/14 13:58:48 +0700","media_folder_id":1418,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","updated_at":"2011/07/14 13:58:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/14 13:58:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":332489,"id":28771,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/14 13:58:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture3 {"asset_file_name":"Picture3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/07/14 13:55:52 +0700","media_folder_id":1418,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e08\u0e31\u0e01\u0e08\u0e31\u0e48\u0e19","updated_at":"2011/07/14 13:55:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/14 13:55:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111376,"id":28770,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/14 13:55:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_picture1 {"asset_file_name":"Picture1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/07/14 13:55:16 +0700","media_folder_id":1418,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","updated_at":"2011/07/14 13:55:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/07/14 13:55:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":193338,"id":28769,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/07/14 13:55:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: