นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

sutpro
Ico64
Wisut - Petcharat
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > wisut.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_oci8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"oci8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1349,"visibility":null,"description":"result oci8","created_at":"2010/06/18 16:45:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:12:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:12:17 +0700","id":23416,"asset_file_size":57359}
ขนาดย่อ: