นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > wiriya.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mali7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mali7.jpg","created_at":"2013/01/18 16:16:44 +0700","asset_updated_at":"2013/01/18 16:16:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/18 16:16:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48","asset_file_size":68643,"modified_at":"2013/01/18 16:16:54 +0700","media_folder_id":694,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37770,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_mali5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mali5.jpg","created_at":"2013/01/18 16:16:21 +0700","asset_updated_at":"2013/01/18 16:16:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/18 16:16:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e35\u0e48","asset_file_size":55569,"modified_at":"2013/01/18 16:16:23 +0700","media_folder_id":694,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37769,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_passport-visa {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Passport-visa..jpg","created_at":"2013/01/10 13:12:26 +0700","asset_updated_at":"2013/01/10 13:36:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/10 13:36:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Passport-visa","asset_file_size":121423,"modified_at":"2013/01/10 13:36:31 +0700","media_folder_id":694,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37565,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"013.jpg","created_at":"2012/12/28 10:39:42 +0700","asset_updated_at":"2012/12/28 10:39:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 11:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 56","asset_file_size":76657,"modified_at":"2012/12/28 11:03:58 +0700","media_folder_id":694,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37408,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_012 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"012.jpg","created_at":"2012/12/28 10:39:26 +0700","asset_updated_at":"2012/12/28 10:39:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 11:03:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 56","asset_file_size":77921,"modified_at":"2012/12/28 11:03:56 +0700","media_folder_id":694,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37407,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_011 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"011.jpg","created_at":"2012/12/28 10:39:07 +0700","asset_updated_at":"2012/12/28 10:39:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 11:03:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 56","asset_file_size":87485,"modified_at":"2012/12/28 11:03:50 +0700","media_folder_id":694,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37406,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_010 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"010.jpg","created_at":"2012/12/28 10:26:31 +0700","asset_updated_at":"2012/12/28 10:26:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 10:26:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 56","asset_file_size":80930,"modified_at":"2012/12/28 10:26:36 +0700","media_folder_id":694,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37405,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_009 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"009.jpg","created_at":"2012/12/28 10:22:30 +0700","asset_updated_at":"2012/12/28 10:22:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/28 10:22:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 56","asset_file_size":88932,"modified_at":"2012/12/28 10:22:35 +0700","media_folder_id":694,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37404,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_003 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"003.jpg","created_at":"2012/12/27 18:25:27 +0700","asset_updated_at":"2012/12/27 18:25:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/27 19:01:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 56","asset_file_size":89161,"modified_at":"2012/12/27 19:01:47 +0700","media_folder_id":694,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":37395,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: