นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > wipat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"oss-530106.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":2,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e1f\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d \u0026quot;\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e14\u0e25\u0e34\u0e02\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c\u0e0b\u0e2d\u0e1f\u0e15\u0e4c\u0e41\u0e27\u0e23\u0e4c\u0026quot;\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e08.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 6 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 2553","created_at":"2010/01/07 09:29:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:35:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:35:56 +0700","id":19946,"asset_file_size":114541}
  • Small_sharepsu4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sharePSU4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":2,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e48\u0e2d \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25","created_at":"2007/11/22 17:45:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:36:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:08 +0700","id":685,"asset_file_size":61002}
  • Small_sharepsu2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sharePSU2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":2,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","created_at":"2007/10/08 17:49:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","id":3,"asset_file_size":67424}
  • Small_share3 {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"share3.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":2,"visibility":null,"description":"share logo","created_at":"2007/10/08 17:48:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","id":2,"asset_file_size":2284}
ขนาดย่อ: