นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

WI E-D-U
Ico64
วิภาดา หนูอุไร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองบริการการศึกษา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > wipada.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e42\u0e15\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e04\u0e31\u0e1a","asset_updated_at":"2013/06/18 12:13:36 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40707,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":52825,"media_folder_id":1525,"created_at":"2013/06/18 12:13:36 +0700","modified_at":"2013/06/18 12:13:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/18 12:13:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":5}
ขนาดย่อ: