นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปุกปุย
Ico64
นางสาว วิลาสินี ปุกปุย เลิศตระกูล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มอ.สุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 4 · Followed: 6

หลัก > wilasinee.l

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ppppp {"asset_file_name":"ppppp.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/18 08:42:03 +0700","media_folder_id":627,"description":"\u0e40\u0e14\u0e04\u0e39\u0e1e\u0e32\u0e082","updated_at":"2013/02/18 08:42:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/02/18 08:41:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75845,"id":38330,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/18 08:41:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ddd {"asset_file_name":"ddd.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/18 08:19:11 +0700","media_folder_id":627,"description":"\u0e40\u0e14\u0e04\u0e39\u0e1e\u0e32\u0e08","updated_at":"2013/02/18 08:19:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2013/02/18 08:19:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":134034,"id":38329,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/18 08:19:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s10 {"asset_file_name":"s10.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/11 16:04:44 +0700","media_folder_id":627,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e3410","updated_at":"2012/12/11 16:04:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/12/11 16:04:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109083,"id":37170,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/11 16:04:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s9 {"asset_file_name":"s9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/11 16:03:36 +0700","media_folder_id":627,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e349","updated_at":"2012/12/11 16:03:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/12/11 16:03:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":154759,"id":37169,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/11 16:03:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s8 {"asset_file_name":"s8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/11 16:02:59 +0700","media_folder_id":627,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e348","updated_at":"2012/12/11 16:02:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/12/11 16:02:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102338,"id":37168,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/11 16:02:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s7 {"asset_file_name":"s7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/11 15:12:28 +0700","media_folder_id":627,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34 7 ","updated_at":"2012/12/11 15:12:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/12/11 15:12:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76719,"id":37166,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/11 15:12:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s5_-189 {"asset_file_name":"s5_-189.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/11 15:07:38 +0700","media_folder_id":627,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e345","updated_at":"2012/12/11 15:07:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/12/11 15:07:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98045,"id":37165,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/11 15:07:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s6 {"asset_file_name":"s6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/11 15:03:26 +0700","media_folder_id":627,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e346","updated_at":"2012/12/11 15:03:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/12/11 14:24:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":226663,"id":37164,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/11 14:24:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_s4_-123 {"asset_file_name":"s4_-123.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/12/11 14:17:19 +0700","media_folder_id":627,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34 4 ","updated_at":"2012/12/11 14:17:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/12/11 14:17:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216584,"id":37163,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/12/11 14:17:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: