นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fine-2 {"modified_at":"2017/10/25 14:50:35 +0700","id":61775,"asset_file_size":165710,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/25 14:50:31 +0700","comment_counter":0,"description":"fine-2","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/10/25 14:50:35 +0700","asset_updated_at":"2017/10/25 14:50:31 +0700","asset_file_name":"fine-2.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_1 {"modified_at":"2017/10/25 10:58:27 +0700","id":61772,"asset_file_size":165617,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/25 10:58:20 +0700","comment_counter":0,"description":"login","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/10/25 10:58:27 +0700","asset_updated_at":"2017/10/25 10:58:20 +0700","asset_file_name":"1.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: