นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_renew-5-1 {"modified_at":"2017/11/08 11:00:26 +0700","id":61820,"asset_file_size":19875,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/08 11:00:25 +0700","comment_counter":0,"description":"Renew-5-1","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/11/08 11:00:26 +0700","asset_updated_at":"2017/11/08 11:00:25 +0700","asset_file_name":"Renew-5-1.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_renew-4-2 {"modified_at":"2017/11/08 10:44:21 +0700","id":61819,"asset_file_size":74056,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/08 10:44:19 +0700","comment_counter":0,"description":"Renew-4-2","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/11/08 10:44:21 +0700","asset_updated_at":"2017/11/08 10:44:19 +0700","asset_file_name":"Renew-4-2.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_renew-4-1 {"modified_at":"2017/11/08 10:43:50 +0700","id":61818,"asset_file_size":21115,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/08 10:43:48 +0700","comment_counter":0,"description":"Renew-4-1","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/11/08 10:43:50 +0700","asset_updated_at":"2017/11/08 10:43:48 +0700","asset_file_name":"Renew-4-1.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_renew-3 {"modified_at":"2017/11/08 10:37:00 +0700","id":61816,"asset_file_size":76336,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/08 10:36:55 +0700","comment_counter":0,"description":"Renew-3","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/11/08 10:37:00 +0700","asset_updated_at":"2017/11/08 10:36:55 +0700","asset_file_name":"Renew-3.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_renew-2 {"modified_at":"2017/11/08 10:36:17 +0700","id":61815,"asset_file_size":165710,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/08 10:36:11 +0700","comment_counter":0,"description":"Renew-2","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/11/08 10:36:17 +0700","asset_updated_at":"2017/11/08 10:36:11 +0700","asset_file_name":"Renew-2.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_renew-1 {"modified_at":"2017/11/08 10:33:30 +0700","id":61814,"asset_file_size":165617,"asset_content_type":"image/png","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/08 10:33:26 +0700","comment_counter":0,"description":"Renew-1","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/11/08 10:33:30 +0700","asset_updated_at":"2017/11/08 10:33:26 +0700","asset_file_name":"Renew-1.png","member_only_readable":true,"group_member_commentable":true}
  • Small_fine-5 {"modified_at":"2017/10/25 14:52:20 +0700","id":61778,"asset_file_size":62899,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/25 14:52:18 +0700","comment_counter":0,"description":"fine-5","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/10/25 14:52:20 +0700","asset_updated_at":"2017/10/25 14:52:18 +0700","asset_file_name":"fine-5.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fine-4 {"modified_at":"2017/10/25 14:51:49 +0700","id":61777,"asset_file_size":50778,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/25 14:51:46 +0700","comment_counter":0,"description":"fine-4","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/10/25 14:51:49 +0700","asset_updated_at":"2017/10/25 14:51:46 +0700","asset_file_name":"fine-4.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fine-3 {"modified_at":"2017/10/25 14:51:22 +0700","id":61776,"asset_file_size":97621,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/10/25 14:51:19 +0700","comment_counter":0,"description":"fine-3","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2017/10/25 14:51:22 +0700","asset_updated_at":"2017/10/25 14:51:19 +0700","asset_file_name":"fine-3.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: