นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tolist-7 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ToList-7.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"ToList-7","created_at":"2018/02/14 14:38:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:38:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/14 14:38:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/14 14:38:37 +0700","id":62102,"asset_file_size":133558}
  • Small_tolist-6 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ToList-6.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"ToList-6","created_at":"2018/02/14 14:38:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:38:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/14 14:38:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/14 14:38:11 +0700","id":62101,"asset_file_size":134928}
  • Small_tolist-5 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ToList-5.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"ToList-5","created_at":"2018/02/14 14:34:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:34:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/14 14:34:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/14 14:34:19 +0700","id":62100,"asset_file_size":81093}
  • Small_tolist-4 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ToList-4.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"ToList-4","created_at":"2018/02/14 14:33:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:33:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/14 14:33:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/14 14:33:48 +0700","id":62099,"asset_file_size":140663}
  • Small_tolist-3 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ToList-3.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"ToList-3","created_at":"2018/02/14 14:33:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:33:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/14 14:33:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/14 14:33:07 +0700","id":62098,"asset_file_size":183486}
  • Small_tolist-2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ToList-2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"ToList-2","created_at":"2018/02/14 14:28:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:28:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/14 14:28:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/14 14:28:34 +0700","id":62097,"asset_file_size":158153}
  • Small_tolist-1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ToList-1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"ToList-1","created_at":"2018/02/14 14:27:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/02/14 14:27:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/02/14 14:27:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/02/14 14:27:59 +0700","id":62096,"asset_file_size":165617}
  • Small_renew-5-3 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Renew-5-3.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"Renew-5-3","created_at":"2017/11/08 11:01:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/08 11:01:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/08 11:01:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/08 11:01:42 +0700","id":61822,"asset_file_size":18769}
  • Small_renew-5-2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Renew-5-2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1596,"visibility":2,"description":"Renew-5-2","created_at":"2017/11/08 11:01:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/08 11:01:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/08 11:01:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/08 11:01:05 +0700","id":61821,"asset_file_size":22714}
ขนาดย่อ: