นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1-newfloder {"modified_at":"2019/10/24 13:51:56 +0700","id":63257,"asset_file_size":96378,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/24 13:51:54 +0700","comment_counter":0,"description":"1-NewFloder","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/24 13:51:56 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:51:54 +0700","asset_file_name":"1-NewFloder.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_8-undeliverable {"modified_at":"2019/10/15 15:18:24 +0700","id":63236,"asset_file_size":128162,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/15 15:18:22 +0700","comment_counter":0,"description":"8-Undeliverable","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/15 15:18:24 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:18:22 +0700","asset_file_name":"8-Undeliverable.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_6-clickundo {"modified_at":"2019/10/15 15:17:43 +0700","id":63235,"asset_file_size":134809,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/15 15:17:37 +0700","comment_counter":0,"description":"6-ClickUndo","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/15 15:17:43 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:17:37 +0700","asset_file_name":"6-ClickUndo.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_5-testundosend {"modified_at":"2019/10/15 15:17:12 +0700","id":63234,"asset_file_size":62831,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/15 15:17:06 +0700","comment_counter":0,"description":"5-TestUndoSend","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/15 15:17:12 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:17:06 +0700","asset_file_name":"5-TestUndoSend.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_4-settingtimeundosend {"modified_at":"2019/10/15 15:16:35 +0700","id":63233,"asset_file_size":90097,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/15 15:16:33 +0700","comment_counter":0,"description":"4-SettingUndoSend","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/15 15:16:35 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:16:33 +0700","asset_file_name":"4-SettingTimeUndoSend.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_3-setting {"modified_at":"2019/10/15 15:15:59 +0700","id":63232,"asset_file_size":203452,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/15 15:15:58 +0700","comment_counter":0,"description":"3-Setting","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/15 15:15:59 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:15:58 +0700","asset_file_name":"3-Setting.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2-testsend {"modified_at":"2019/10/15 15:15:23 +0700","id":63231,"asset_file_size":112350,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/15 15:15:20 +0700","comment_counter":0,"description":"2-TestSend","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/15 15:15:23 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:15:20 +0700","asset_file_name":"2-TestSend.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_1-login {"modified_at":"2019/10/15 15:13:02 +0700","id":63230,"asset_file_size":114639,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/15 15:12:57 +0700","comment_counter":0,"description":"1-Login","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/15 15:13:02 +0700","asset_updated_at":"2019/10/15 15:12:57 +0700","asset_file_name":"1-Login.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tolist-8 {"modified_at":"2018/02/14 14:39:03 +0700","id":62103,"asset_file_size":155589,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/02/14 14:38:58 +0700","comment_counter":0,"description":"ToList-8","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2018/02/14 14:39:03 +0700","asset_updated_at":"2018/02/14 14:38:58 +0700","asset_file_name":"ToList-8.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: