นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_0_attachfilebefore {"modified_at":"2020/08/20 09:33:25 +0700","id":63560,"asset_file_size":121496,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2020/08/20 09:33:23 +0700","comment_counter":0,"description":"0_AttachFileBefore","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2020/08/20 09:33:25 +0700","asset_updated_at":"2020/08/20 09:33:23 +0700","asset_file_name":"0_AttachFileBefore.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2-createname-new {"modified_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","id":63265,"asset_file_size":85618,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","comment_counter":0,"description":"2-CreateNameNew","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","asset_file_name":"2-CreateName-New.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_8-showrules {"modified_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","id":63264,"asset_file_size":22315,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","comment_counter":0,"description":"8-ShowRules","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","asset_file_name":"8-ShowRules.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_7-managerules {"modified_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","id":63263,"asset_file_size":74557,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","comment_counter":0,"description":"7-ManageRules","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","asset_file_name":"7-ManageRules.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_6-movemail {"modified_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","id":63262,"asset_file_size":90989,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","comment_counter":0,"description":"6-MoveMail","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","asset_file_name":"6-MoveMail.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_5-runrule {"modified_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","id":63261,"asset_file_size":16311,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","comment_counter":0,"description":"5-RunRule","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","asset_file_name":"5-RunRule.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_4-selectfloder {"modified_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","id":63260,"asset_file_size":23372,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","comment_counter":0,"description":"4-SelectFloder","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","asset_file_name":"4-SelectFloder.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_3-createrule {"modified_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","id":63259,"asset_file_size":158535,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","comment_counter":0,"description":"3-CreateRule","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","asset_file_name":"3-CreateRule.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_2-createname {"modified_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","id":63258,"asset_file_size":85302,"asset_content_type":"image/png","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","comment_counter":0,"description":"2-CreateName","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1596,"updated_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","asset_file_name":"2-CreateName.png","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: