นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tolist-8 {"comment_counter":0,"asset_file_size":155589,"member_only_commentable":false,"id":62103,"updated_at":"2018/02/14 14:39:03 +0700","modified_at":"2018/02/14 14:39:03 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/02/14 14:38:58 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"ToList-8","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToList-8.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/02/14 14:38:58 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1596}
  • Small_tolist-7 {"comment_counter":0,"asset_file_size":133558,"member_only_commentable":false,"id":62102,"updated_at":"2018/02/14 14:38:37 +0700","modified_at":"2018/02/14 14:38:37 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/02/14 14:38:32 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"ToList-7","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToList-7.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/02/14 14:38:32 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1596}
  • Small_tolist-6 {"comment_counter":0,"asset_file_size":134928,"member_only_commentable":false,"id":62101,"updated_at":"2018/02/14 14:38:11 +0700","modified_at":"2018/02/14 14:38:11 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/02/14 14:38:05 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"ToList-6","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToList-6.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/02/14 14:38:05 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1596}
  • Small_tolist-5 {"comment_counter":0,"asset_file_size":81093,"member_only_commentable":false,"id":62100,"updated_at":"2018/02/14 14:34:19 +0700","modified_at":"2018/02/14 14:34:19 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/02/14 14:34:14 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"ToList-5","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToList-5.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/02/14 14:34:14 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1596}
  • Small_tolist-4 {"comment_counter":0,"asset_file_size":140663,"member_only_commentable":false,"id":62099,"updated_at":"2018/02/14 14:33:48 +0700","modified_at":"2018/02/14 14:33:48 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/02/14 14:33:47 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"ToList-4","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToList-4.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/02/14 14:33:47 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1596}
  • Small_tolist-3 {"comment_counter":0,"asset_file_size":183486,"member_only_commentable":false,"id":62098,"updated_at":"2018/02/14 14:33:07 +0700","modified_at":"2018/02/14 14:33:07 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/02/14 14:33:04 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"ToList-3","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToList-3.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/02/14 14:33:04 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1596}
  • Small_tolist-2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":158153,"member_only_commentable":false,"id":62097,"updated_at":"2018/02/14 14:28:34 +0700","modified_at":"2018/02/14 14:28:34 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/02/14 14:28:31 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"ToList-2","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToList-2.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/02/14 14:28:31 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1596}
  • Small_tolist-1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":165617,"member_only_commentable":false,"id":62096,"updated_at":"2018/02/14 14:27:59 +0700","modified_at":"2018/02/14 14:27:59 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/02/14 14:27:56 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"ToList-1","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ToList-1.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2018/02/14 14:27:56 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1596}
  • Small_renew-5-3 {"comment_counter":0,"asset_file_size":18769,"member_only_commentable":false,"id":61822,"updated_at":"2017/11/08 11:01:42 +0700","modified_at":"2017/11/08 11:01:42 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/11/08 11:01:42 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":true,"description":"Renew-5-3","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Renew-5-3.png","asset_content_type":"image/png","asset_updated_at":"2017/11/08 11:01:42 +0700","visibility":2,"media_folder_id":1596}
ขนาดย่อ: