นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2-createname-new {"member_only_commentable":false,"description":"2-CreateNameNew","asset_updated_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","asset_file_name":"2-CreateName-New.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63265,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85618,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","modified_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_8-showrules {"member_only_commentable":false,"description":"8-ShowRules","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","asset_file_name":"8-ShowRules.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22315,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","modified_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_7-managerules {"member_only_commentable":false,"description":"7-ManageRules","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","asset_file_name":"7-ManageRules.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63263,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74557,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","modified_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_6-movemail {"member_only_commentable":false,"description":"6-MoveMail","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","asset_file_name":"6-MoveMail.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63262,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90989,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","modified_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5-runrule {"member_only_commentable":false,"description":"5-RunRule","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","asset_file_name":"5-RunRule.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63261,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16311,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","modified_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_4-selectfloder {"member_only_commentable":false,"description":"4-SelectFloder","asset_updated_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","asset_file_name":"4-SelectFloder.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63260,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23372,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","modified_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3-createrule {"member_only_commentable":false,"description":"3-CreateRule","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","asset_file_name":"3-CreateRule.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63259,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158535,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","modified_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2-createname {"member_only_commentable":false,"description":"2-CreateName","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","asset_file_name":"2-CreateName.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63258,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85302,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","modified_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1-newfloder {"member_only_commentable":false,"description":"1-NewFloder","asset_updated_at":"2019/10/24 13:51:54 +0700","asset_file_name":"1-NewFloder.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63257,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96378,"media_folder_id":1596,"created_at":"2019/10/24 13:51:54 +0700","modified_at":"2019/10/24 13:51:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:51:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: