นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2-createname-new {"modified_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","id":63265,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2-CreateName-New.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","media_folder_id":1596,"description":"2-CreateNameNew","created_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85618}
  • Small_8-showrules {"modified_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","id":63264,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"8-ShowRules.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","media_folder_id":1596,"description":"8-ShowRules","created_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22315}
  • Small_7-managerules {"modified_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","id":63263,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"7-ManageRules.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","media_folder_id":1596,"description":"7-ManageRules","created_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74557}
  • Small_6-movemail {"modified_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","id":63262,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6-MoveMail.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","media_folder_id":1596,"description":"6-MoveMail","created_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90989}
  • Small_5-runrule {"modified_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","id":63261,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5-RunRule.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","media_folder_id":1596,"description":"5-RunRule","created_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16311}
  • Small_4-selectfloder {"modified_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","id":63260,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4-SelectFloder.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","media_folder_id":1596,"description":"4-SelectFloder","created_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23372}
  • Small_3-createrule {"modified_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","id":63259,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3-CreateRule.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","media_folder_id":1596,"description":"3-CreateRule","created_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158535}
  • Small_2-createname {"modified_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","id":63258,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2-CreateName.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","media_folder_id":1596,"description":"2-CreateName","created_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85302}
  • Small_1-newfloder {"modified_at":"2019/10/24 13:51:56 +0700","id":63257,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1-NewFloder.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/24 13:51:56 +0700","media_folder_id":1596,"description":"1-NewFloder","created_at":"2019/10/24 13:51:54 +0700","asset_updated_at":"2019/10/24 13:51:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96378}
ขนาดย่อ: