นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > wiangchai.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mosquito-repellent {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mosquito-repellent.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":222,"visibility":2,"description":"mos","created_at":"2016/09/24 13:58:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/09/24 13:58:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/09/24 13:58:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/09/24 13:58:57 +0700","id":59317,"asset_file_size":157040}
  • Small_400px-human_skeleton_diagram {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"400px-Human_skeleton_diagram.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":222,"visibility":2,"description":"b","created_at":"2016/09/12 11:21:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/09/12 11:21:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/09/12 11:21:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/09/12 11:21:46 +0700","id":59245,"asset_file_size":137032}
  • Small_12963431_1006107639497340_9041755107653815989_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12963431_1006107639497340_9041755107653815989_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":222,"visibility":2,"description":"mm","created_at":"2016/04/21 09:57:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/04/21 09:57:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/21 09:58:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/21 09:58:02 +0700","id":57579,"asset_file_size":67326}
  • Small_milky-way-2559-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Milky-Way-2559-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":222,"visibility":2,"description":"milky","created_at":"2016/04/21 09:54:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/21 09:54:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/21 09:54:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/21 09:54:51 +0700","id":57578,"asset_file_size":193557}
  • Small_tama {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tama.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":222,"visibility":2,"description":"god","created_at":"2016/01/04 11:32:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:32:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/04 11:55:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/04 11:55:00 +0700","id":56022,"asset_file_size":38387}
  • Small_ph5snr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ph5sNR.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":222,"visibility":2,"description":"rub","created_at":"2016/01/04 11:31:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:31:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/04 11:54:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/04 11:54:59 +0700","id":56021,"asset_file_size":52717}
  • Small_doll {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"doll.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":222,"visibility":2,"description":"dol","created_at":"2016/01/04 11:31:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:31:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/04 11:53:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/04 11:53:54 +0700","id":56020,"asset_file_size":159939}
  • Small_ball {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ball.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":222,"visibility":2,"description":"z","created_at":"2016/01/04 11:30:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:30:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/04 11:52:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/04 11:52:32 +0700","id":56019,"asset_file_size":62219}
  • Small_1203261010453239_12072122225243 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1203261010453239_12072122225243.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":222,"visibility":2,"description":"k","created_at":"2016/01/04 11:29:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/01/04 11:29:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/04 11:52:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/04 11:52:30 +0700","id":56018,"asset_file_size":86426}
ขนาดย่อ: