นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > wiangchai.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mosquito-repellent {"member_only_commentable":false,"description":"mos","asset_updated_at":"2016/09/24 13:58:53 +0700","asset_file_name":"mosquito-repellent.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59317,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157040,"media_folder_id":222,"created_at":"2016/09/24 13:58:53 +0700","modified_at":"2016/09/24 13:58:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/24 13:58:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_400px-human_skeleton_diagram {"member_only_commentable":false,"description":"b","asset_updated_at":"2016/09/12 11:21:43 +0700","asset_file_name":"400px-Human_skeleton_diagram.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":59245,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137032,"media_folder_id":222,"created_at":"2016/09/12 11:21:43 +0700","modified_at":"2016/09/12 11:21:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/12 11:21:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_12963431_1006107639497340_9041755107653815989_n {"member_only_commentable":false,"description":"mm","asset_updated_at":"2016/04/21 09:57:59 +0700","asset_file_name":"12963431_1006107639497340_9041755107653815989_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57579,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67326,"media_folder_id":222,"created_at":"2016/04/21 09:57:59 +0700","modified_at":"2016/04/21 09:58:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 09:58:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_milky-way-2559-2 {"member_only_commentable":false,"description":"milky","asset_updated_at":"2016/04/21 09:54:46 +0700","asset_file_name":"Milky-Way-2559-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57578,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193557,"media_folder_id":222,"created_at":"2016/04/21 09:54:46 +0700","modified_at":"2016/04/21 09:54:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 09:54:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_tama {"member_only_commentable":false,"description":"god","asset_updated_at":"2016/01/04 11:32:22 +0700","asset_file_name":"tama.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56022,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38387,"media_folder_id":222,"created_at":"2016/01/04 11:32:22 +0700","modified_at":"2016/01/04 11:55:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 11:55:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_ph5snr {"member_only_commentable":false,"description":"rub","asset_updated_at":"2016/01/04 11:31:38 +0700","asset_file_name":"Ph5sNR.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56021,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52717,"media_folder_id":222,"created_at":"2016/01/04 11:31:38 +0700","modified_at":"2016/01/04 11:54:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 11:54:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_doll {"member_only_commentable":false,"description":"dol","asset_updated_at":"2016/01/04 11:31:11 +0700","asset_file_name":"doll.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56020,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159939,"media_folder_id":222,"created_at":"2016/01/04 11:31:11 +0700","modified_at":"2016/01/04 11:53:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 11:53:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_ball {"member_only_commentable":false,"description":"z","asset_updated_at":"2016/01/04 11:30:04 +0700","asset_file_name":"ball.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56019,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62219,"media_folder_id":222,"created_at":"2016/01/04 11:30:04 +0700","modified_at":"2016/01/04 11:52:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 11:52:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_1203261010453239_12072122225243 {"member_only_commentable":false,"description":"k","asset_updated_at":"2016/01/04 11:29:42 +0700","asset_file_name":"1203261010453239_12072122225243.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56018,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86426,"media_folder_id":222,"created_at":"2016/01/04 11:29:42 +0700","modified_at":"2016/01/04 11:52:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/04 11:52:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: