นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย วีระพงค์ เกิดสิน
Ico64
นาย วีระพงค์ เกิดสิน
อาจารย์
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > werapong.g

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hangout {"member_only_commentable":false,"description":"hangout with google plus","asset_updated_at":"2011/07/14 14:33:18 +0700","asset_file_name":"hangout.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28772,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72676,"media_folder_id":843,"created_at":"2011/07/14 14:33:19 +0700","modified_at":"2011/07/14 14:33:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/14 14:33:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e31\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 plagiarism\u003C/p\u003E\u003Cp\u003Eviper dupli check \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:35 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e31\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":25329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":434550,"media_folder_id":843,"created_at":"2010/10/15 17:12:55 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:45:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:45:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49 ms word \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c \u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e34\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:11 +0700","asset_file_name":"word.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":25229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":429125,"media_folder_id":843,"created_at":"2010/10/09 14:36:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:22:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:22:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"Spectral Angle Mapper (SAM)\r\n\r\n\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e08\u0e33\u0e41\u0e19\u0e01\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e25\u0e38\u0e21\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e44\u0e01\u0e25\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e44\u0e2e\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e23\u0e31\u0e25 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e21\u0e35\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e37\u0e2d \u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e23\u0e31\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e38\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e25\u0e38\u0e21\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e23\u0e31\u0e21\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e04\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e30\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e23\u0e31\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e08\u0e38\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e27\u0e01\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 n \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34\u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48 n \u0e04\u0e37\u0e2d \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e33\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e33\u0e41\u0e19\u0e01 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e04\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e30\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e04\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e41\u0e01\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e46 ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:46 +0700","asset_file_name":"Spectral_Angle_Mapper.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":24865,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231842,"media_folder_id":843,"created_at":"2010/09/22 18:56:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:20:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:20:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Emangrove mapping\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EGIS Opensource\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;Remote Senising\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EHyperspectral Remote Sensing\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e04\u0e4c \u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003EArtiticial Intelligent for Mangrove Mapping \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:05 +0700","asset_file_name":"CV-KOEDSIN.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":23871,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186058,"media_folder_id":843,"created_at":"2010/07/23 20:07:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e08\u0e34\u0e4b\u0e27 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 19 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2553 \u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 electronics \u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e08\u0e34\u0e4b\u0e27 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0026nbsp; 90 \u0e19\u0e32\u0e17\u0e35 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e1b. 4- \u0e1b. 6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:51 +0700","asset_file_name":"electronics_for_kids.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":22138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4130188,"media_folder_id":843,"created_at":"2010/04/07 10:27:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e27\u0e31\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:20 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e27\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":21749,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4330204,"media_folder_id":843,"created_at":"2010/03/14 12:47:52 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"PSU geotagging","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:00 +0700","asset_file_name":"PSU_oblique.kmz","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":323564,"media_folder_id":843,"created_at":"2010/02/10 21:40:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:46:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"psu phhuket geotag google","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:59 +0700","asset_file_name":"psu_geotag.kmz","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20905,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42107,"media_folder_id":843,"created_at":"2010/02/10 12:27:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:46:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:46:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: