นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > watcharee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pic1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pic1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":131,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","created_at":"2018/07/04 16:35:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/04 16:35:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/04 16:35:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/04 16:35:15 +0700","id":62367,"asset_file_size":34330}
ขนาดย่อ: