นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > watcharee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pic1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2018/07/04 16:35:10 +0700","asset_file_name":"pic1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62367,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34330,"media_folder_id":131,"created_at":"2018/07/04 16:35:10 +0700","modified_at":"2018/07/04 16:35:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/04 16:35:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: