นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป.เปิ้ล
Ico64
นางสาว วรรษมน วรรษมน มีเสน
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > wassamon.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_t021210_06cc {"modified_at":"2011/05/31 19:30:55 +0700","id":26633,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"T021210_06CC.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:55 +0700","media_folder_id":378,"description":"2011-0","created_at":"2010/12/24 12:42:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23162}
  • Small_t031210_02cc {"modified_at":"2011/05/31 19:30:55 +0700","id":26632,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"T031210_02CC.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:55 +0700","media_folder_id":378,"description":"New year","created_at":"2010/12/24 12:04:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79372}
  • Small_t221209_09cg {"modified_at":"2011/05/31 19:30:54 +0700","id":26631,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"T221209_09CG.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:54 +0700","media_folder_id":378,"description":"X mas","created_at":"2010/12/24 12:04:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25952}
  • Small_t241109_09cc_r {"modified_at":"2011/05/31 19:30:52 +0700","id":26630,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"T241109_09CC_r.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:52 +0700","media_folder_id":378,"description":"1\u0e1b\u0e35","created_at":"2010/12/24 11:52:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6631}
  • Small_163903_175313075823434_100000342276451_467346_4763123_n {"modified_at":"2011/05/31 19:30:52 +0700","id":26629,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"163903_175313075823434_100000342276451_467346_4763123_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:52 +0700","media_folder_id":378,"description":"\u0e19.\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2010/12/24 10:59:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116126}
  • Small_sks_17 {"modified_at":"2011/05/31 19:30:52 +0700","id":26628,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sks_17.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:30:52 +0700","media_folder_id":378,"description":"\u0e19.\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21","created_at":"2010/12/24 10:58:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":451698}
  • Small_กีฬาคณะวิทย์_52 {"modified_at":"2011/06/01 16:40:16 +0700","id":21080,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c_52.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:16 +0700","media_folder_id":378,"description":"1","created_at":"2010/02/19 12:52:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13350492}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:48:51 +0700","id":21078,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"gfd-1.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:51 +0700","media_folder_id":378,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","created_at":"2010/02/19 11:28:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120395}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:39:56 +0700","id":21077,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e35_2553.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:39:56 +0700","media_folder_id":378,"description":"\u0e2a\u0e35 \u0e2a\u0e19\u0e25.","created_at":"2010/02/19 11:12:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":77312}
ขนาดย่อ: