นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่บ้านมีหนวด
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > warut.ko

No folder found
  • Ico64_36 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"36.png","created_at":"2016/09/21 16:56:30 +0700","asset_updated_at":"2016/09/21 16:56:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/21 16:56:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_file_size":909335,"modified_at":"2016/09/21 16:56:34 +0700","media_folder_id":1564,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59309,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Ico64_99 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"99.png","created_at":"2016/09/21 16:53:55 +0700","asset_updated_at":"2016/09/21 16:54:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/21 16:54:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_file_size":1020603,"modified_at":"2016/09/21 16:54:38 +0700","media_folder_id":1564,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59308,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Ico64_35 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"35.png","created_at":"2016/09/21 16:53:32 +0700","asset_updated_at":"2016/09/21 16:53:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/21 16:53:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_file_size":839984,"modified_at":"2016/09/21 16:53:36 +0700","media_folder_id":1564,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59307,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Ico64_capture {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Capture.PNG","created_at":"2016/02/23 16:35:24 +0700","asset_updated_at":"2016/02/23 16:35:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 16:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"cap","asset_file_size":28589,"modified_at":"2016/02/23 16:35:26 +0700","media_folder_id":1564,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56726,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Ico64_f1053 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"f1053.jpg","created_at":"2015/05/27 08:53:59 +0700","asset_updated_at":"2015/05/27 08:53:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/27 08:54:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c","asset_file_size":33261,"modified_at":"2015/05/27 08:54:01 +0700","media_folder_id":1564,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52911,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Ico64_a {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a.jpg","created_at":"2015/02/27 16:37:01 +0700","asset_updated_at":"2015/02/27 16:37:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/27 16:37:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"a","asset_file_size":55591,"modified_at":"2015/02/27 16:37:04 +0700","media_folder_id":1564,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51335,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Ico64_pipe {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pipe.jpg","created_at":"2015/02/27 15:38:05 +0700","asset_updated_at":"2015/02/27 15:38:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/27 15:38:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e1b","asset_file_size":168098,"modified_at":"2015/02/27 15:38:06 +0700","media_folder_id":1564,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":51330,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: