นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Poonim
Ico64
Miss Warunee Amnaui
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > warunee.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_love {"description":"\"\u0e23\u0e31\u0e01\" \u0e04\u0e37\u0e2d?","asset_updated_at":"2015/02/03 14:27:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":50827,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/03 14:27:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Love.jpg","updated_at":"2015/02/03 14:27:06 +0700","modified_at":"2015/02/03 14:27:06 +0700","media_folder_id":1544,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":41227,"last_commented_at":null}
  • Small_14 {"description":"\u0e01\u0e34\u0e19....\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e41\u0e14\u0e14","asset_updated_at":"2014/04/08 14:15:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45959,"deleted_at":null,"created_at":"2014/04/08 14:15:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"14.jpg","updated_at":"2014/04/08 14:16:01 +0700","modified_at":"2014/04/08 14:16:01 +0700","media_folder_id":1544,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":30388,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: