นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตัวเล็กหัวใจโต๊โต
Ico64
นาย วราวุฒิ โประเทพ
บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > warawut.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"description":"Dialogue","asset_updated_at":"2016/01/06 11:07:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":56102,"deleted_at":null,"created_at":"2016/01/06 11:07:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Dialogue.pdf","updated_at":"2016/01/06 11:07:58 +0700","modified_at":"2016/01/06 11:07:58 +0700","media_folder_id":1561,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":47372,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2015/02/02 16:01:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":50804,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/02 16:01:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"questionair.xls","updated_at":"2015/02/02 16:22:26 +0700","modified_at":"2015/02/02 16:22:26 +0700","media_folder_id":1561,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":30720,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10","asset_updated_at":"2015/02/02 16:00:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":50803,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/02 16:00:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"name10.xls","updated_at":"2015/02/02 16:23:31 +0700","modified_at":"2015/02/02 16:23:31 +0700","media_folder_id":1561,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":47104,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2015/02/02 15:38:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":50802,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/02 15:38:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"question.xls","updated_at":"2015/02/02 15:38:52 +0700","modified_at":"2015/02/02 15:38:52 +0700","media_folder_id":1561,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":30720,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2015/02/02 15:29:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_readable":false,"id":50801,"deleted_at":null,"created_at":"2015/02/02 15:29:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"name.xls","updated_at":"2015/02/02 15:29:27 +0700","modified_at":"2015/02/02 15:29:27 +0700","media_folder_id":1561,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":47104,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: