นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

Main > waraporn.su

No folder found
  • Small_ny01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"NY01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"NY01","created_at":"2018/11/26 13:12:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/26 13:12:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/26 13:12:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/26 13:12:59 +0700","id":62625,"asset_file_size":26138}
  • Small_129327 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"129327.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"ny1","created_at":"2018/11/26 13:01:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/26 13:01:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/26 13:01:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/26 13:01:16 +0700","id":62624,"asset_file_size":21870}
  • Small_slide14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide14.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/03/16 17:24:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:24:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:25:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:25:04 +0700","id":62185,"asset_file_size":42353}
  • Small_slide19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide19.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","created_at":"2018/03/16 17:23:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:23:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:23:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:23:47 +0700","id":62184,"asset_file_size":38769}
  • Small_slide15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32pH","created_at":"2018/03/16 17:22:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:22:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:22:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:22:59 +0700","id":62183,"asset_file_size":61989}
  • Small_slide6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/03/16 17:21:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:21:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:21:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:21:52 +0700","id":62182,"asset_file_size":87811}
  • Small_slide5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01","created_at":"2018/03/16 17:20:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:20:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:20:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:20:51 +0700","id":62181,"asset_file_size":61713}
  • Small_abc6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2018/03/15 18:10:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:10:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:10:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:10:12 +0700","id":62179,"asset_file_size":71021}
  • Small_abc5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","created_at":"2018/03/15 18:09:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:09:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:09:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:09:35 +0700","id":62178,"asset_file_size":90211}
Thumbnail Size: