นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2015-02-14_10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2015-02-14_10.47.38.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","created_at":"2015/02/14 11:19:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 11:19:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 11:19:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 11:19:58 +0700","id":51132,"asset_file_size":794439}
  • Small_2015-02-04_18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2015-02-04_18.04.58.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e23\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2a\u0e14","created_at":"2015/02/05 16:18:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/05 16:18:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/05 16:18:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/05 16:18:50 +0700","id":50921,"asset_file_size":966916}
  • Small_2015-02-04_21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2015-02-04_21.52.01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14","created_at":"2015/02/05 16:17:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/05 16:17:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/05 16:17:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/05 16:17:48 +0700","id":50920,"asset_file_size":914151}
  • Small_229157 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"229157.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2015/02/05 16:16:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/05 16:16:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/05 16:16:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/05 16:16:56 +0700","id":50919,"asset_file_size":19702}
  • Small_2015-02-04_18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2015-02-04_18.25.45.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e31\u0e19\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","created_at":"2015/02/05 16:15:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/05 16:15:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/05 16:15:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/05 16:15:54 +0700","id":50918,"asset_file_size":814935}
  • Small_2015-01-30_19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2015-01-30_19.53.11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e01","created_at":"2015/02/05 16:14:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/05 16:14:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/05 16:14:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/05 16:14:58 +0700","id":50917,"asset_file_size":911484}
  • Small_2015-02-03_22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2015-02-03_22.44.37.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e321","created_at":"2015/02/04 08:55:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/04 08:55:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/04 08:55:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/04 08:55:54 +0700","id":50840,"asset_file_size":891644}
  • Small_1422879827873 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1422879827873.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/02/03 16:33:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/03 16:33:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/03 16:33:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/03 16:33:39 +0700","id":50835,"asset_file_size":189169}
  • Small_2015-02-03_12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2015-02-03_12.42.01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2015/02/03 16:27:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/03 16:27:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/03 16:27:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/03 16:27:16 +0700","id":50834,"asset_file_size":899541}
ขนาดย่อ: