นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e","created_at":"2015/02/14 12:15:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 12:15:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 12:15:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 12:15:32 +0700","id":51141,"asset_file_size":37550}
  • Small_s11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2015/02/14 12:14:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 12:14:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 12:14:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 12:14:50 +0700","id":51140,"asset_file_size":29250}
  • Small_s10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2015/02/14 12:13:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 12:13:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 12:13:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 12:13:58 +0700","id":51139,"asset_file_size":31355}
  • Small_s9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34","created_at":"2015/02/14 12:13:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 12:13:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 12:13:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 12:13:10 +0700","id":51138,"asset_file_size":32864}
  • Small_s8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"PDCA","created_at":"2015/02/14 11:24:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 11:24:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 11:24:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 11:24:39 +0700","id":51137,"asset_file_size":30748}
  • Small_s7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21","created_at":"2015/02/14 11:23:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 11:23:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 11:23:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 11:23:56 +0700","id":51136,"asset_file_size":28765}
  • Small_s6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01","created_at":"2015/02/14 11:23:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 11:23:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 11:23:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 11:23:04 +0700","id":51135,"asset_file_size":46487}
  • Small_s5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","created_at":"2015/02/14 11:22:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 11:22:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 11:22:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 11:22:12 +0700","id":51134,"asset_file_size":49981}
  • Small_s4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30","created_at":"2015/02/14 11:21:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/14 11:21:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/14 11:21:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/14 11:21:20 +0700","id":51133,"asset_file_size":34751}
ขนาดย่อ: