นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_surakrai2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"Lab","created_at":"2015/06/08 16:33:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 16:33:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 16:33:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 16:33:27 +0700","id":53110,"asset_file_size":24819}
  • Small_su2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"su2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e07\u0e07\u0e27\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e15\u0e1a\u0e0a\u0e27\u0e32","created_at":"2015/06/08 16:31:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 16:31:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 16:39:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 16:39:47 +0700","id":53109,"asset_file_size":60856}
  • Small_259 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"259.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e18\u0e34\u0e14\u0e32","created_at":"2015/03/03 11:29:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/03 11:29:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/03 11:29:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/03 11:29:38 +0700","id":51398,"asset_file_size":20534}
  • Small_258 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"258.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35","created_at":"2015/03/03 11:28:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/03 11:28:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/03 11:29:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/03 11:29:02 +0700","id":51397,"asset_file_size":18897}
  • Small_257 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"257.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e32\u0e23\u0e35","created_at":"2015/03/03 11:28:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/03 11:28:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/03 11:28:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/03 11:28:30 +0700","id":51396,"asset_file_size":27315}
  • Small_256 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"256.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e34\u0e07","created_at":"2015/03/03 11:27:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/03 11:27:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/03 11:27:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/03 11:27:51 +0700","id":51395,"asset_file_size":26130}
  • Small_img103559 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG103559.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49","created_at":"2015/03/03 11:19:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/03/03 11:19:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/03 11:19:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/03 11:19:39 +0700","id":51394,"asset_file_size":143350}
  • Small_img_073941 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_073941.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","created_at":"2015/02/20 13:03:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/20 13:03:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/20 13:03:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/20 13:03:25 +0700","id":51258,"asset_file_size":142613}
  • Small_2015-02-19_14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2015-02-19_14.55.28.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","created_at":"2015/02/19 15:13:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/19 15:13:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/19 15:13:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/19 15:13:06 +0700","id":51250,"asset_file_size":1000855}
ขนาดย่อ: