นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_su1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"su1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e19\u0e4a\u0e15","created_at":"2015/06/09 11:33:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/09 11:33:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/09 11:33:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/09 11:33:53 +0700","id":53133,"asset_file_size":51900}
  • Small_surakrai11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e44\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e04\u0e33","created_at":"2015/06/09 09:22:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/09 09:22:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/09 09:22:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/09 09:22:37 +0700","id":53130,"asset_file_size":78948}
  • Small_surakrai10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e07\u0e07\u0e27\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e15\u0e1a\u0e0a\u0e27\u0e32","created_at":"2015/06/08 17:45:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 17:45:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 17:45:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 17:45:22 +0700","id":53117,"asset_file_size":60856}
  • Small_surakrai8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2015/06/08 17:39:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 17:39:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 17:39:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 17:39:41 +0700","id":53116,"asset_file_size":77314}
  • Small_surakrai7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e1c\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e16\u0e38\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/06/08 16:46:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 16:46:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 16:46:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 16:46:44 +0700","id":53115,"asset_file_size":43638}
  • Small_surakrai6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e44\u0e01\u0e23","created_at":"2015/06/08 16:42:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 16:42:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 16:42:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 16:42:37 +0700","id":53114,"asset_file_size":70498}
  • Small_surakrai5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c","created_at":"2015/06/08 16:41:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 16:41:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 16:41:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 16:41:10 +0700","id":53113,"asset_file_size":181398}
  • Small_surakrai4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07","created_at":"2015/06/08 16:36:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 16:36:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 16:37:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 16:37:02 +0700","id":53112,"asset_file_size":151766}
  • Small_surakrai3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2015/06/08 16:34:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/08 16:34:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/08 16:34:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/08 16:34:25 +0700","id":53111,"asset_file_size":48451}
ขนาดย่อ: