นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_scan0007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"scan0007.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23 \u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32","created_at":"2015/08/10 09:35:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/10 09:35:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":1,"updated_at":"2015/08/14 15:25:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2015/08/14 15:25:57 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/10 09:35:30 +0700","id":54233,"asset_file_size":58782}
  • Small_scan0006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"scan0006.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e28\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23 \u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32","created_at":"2015/08/10 09:34:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/10 09:34:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/10 09:34:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/10 09:34:49 +0700","id":54232,"asset_file_size":352154}
  • Small_k16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"K16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19","created_at":"2015/08/10 09:33:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/10 09:33:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/10 09:33:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/10 09:33:47 +0700","id":54231,"asset_file_size":96374}
  • Small_kj11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kj11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","created_at":"2015/08/10 09:32:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/10 09:32:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/10 09:32:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/10 09:32:15 +0700","id":54230,"asset_file_size":38730}
  • Small_k15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19","created_at":"2015/08/10 09:25:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/10 09:25:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/10 09:25:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/10 09:25:06 +0700","id":54229,"asset_file_size":99254}
  • Small_k10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","created_at":"2015/08/10 09:24:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/10 09:24:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/10 09:24:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/10 09:24:20 +0700","id":54228,"asset_file_size":100558}
  • Small_cats {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cats.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e21\u0e49\u0e40\u0e16\u0e32\u0e40\u0e25\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2015/08/10 09:22:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/10 09:22:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/10 09:23:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/10 09:23:00 +0700","id":54227,"asset_file_size":107341}
  • Small_k19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"K19.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","created_at":"2015/08/10 09:21:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/10 09:21:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/10 09:21:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/10 09:21:37 +0700","id":54226,"asset_file_size":100612}
  • Small_surakrai9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surakrai9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e44\u0e01\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e04\u0e33","created_at":"2015/06/09 13:13:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/09 13:13:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/09 13:13:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/09 13:13:58 +0700","id":53134,"asset_file_size":160182}
ขนาดย่อ: