นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_varaporn03052009_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"varaporn03052009_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/05 15:21:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:19 +0700","id":15426,"asset_file_size":154687}
  • Small_varaporn03052009_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"varaporn03052009_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2009/06/05 15:20:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:35:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:35:18 +0700","id":15425,"asset_file_size":163421}
  • Small_pic-varaporn {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic-varaporn.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07","created_at":"2008/08/05 13:43:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:00:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:00:22 +0700","id":8270,"asset_file_size":173981}
  • Small_ขวัญจิตร-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23 \u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/05 13:02:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:44:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:44:10 +0700","id":8259,"asset_file_size":100797}
  • Small_wara-6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wara-6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2008/08/05 13:00:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:00:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:00:15 +0700","id":8258,"asset_file_size":245774}
  • Small_wara-5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wara-5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2008/08/05 12:59:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:00:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:00:15 +0700","id":8257,"asset_file_size":171155}
  • Small_wara-4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wara-4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2008/08/05 12:59:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:00:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:00:14 +0700","id":8256,"asset_file_size":200295}
  • Small_wara-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wara-3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2008/08/05 12:56:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:00:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:00:14 +0700","id":8255,"asset_file_size":213043}
  • Small_wara-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wara-2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e07","created_at":"2008/08/05 12:56:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:00:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:00:13 +0700","id":8254,"asset_file_size":235011}
ขนาดย่อ: