นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fairystream1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fairystream1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1f\u0e23\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e35\u0e21","created_at":"2016/05/16 14:23:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 14:23:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 14:23:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 14:23:17 +0700","id":57859,"asset_file_size":88612}
  • Small_fairy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fairy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"fairy stream","created_at":"2016/05/13 15:11:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/13 15:11:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/13 15:11:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/13 15:11:49 +0700","id":57851,"asset_file_size":82051}
  • Small_kj59 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kj59.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e14\u0e07","created_at":"2015/08/11 15:43:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 15:43:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 15:44:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 15:44:01 +0700","id":54250,"asset_file_size":173981}
  • Small_original_legu {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"original_legu.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e31\u0e19\u0e41\u0e01\u0e27","created_at":"2015/08/11 15:36:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 15:36:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 15:36:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 15:36:18 +0700","id":54249,"asset_file_size":76313}
  • Small_kj3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kj3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27","created_at":"2015/08/11 15:34:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 15:34:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 15:34:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 15:34:55 +0700","id":54248,"asset_file_size":89433}
  • Small_dsc05877 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC05877.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","created_at":"2015/08/11 15:30:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 15:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 15:30:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 15:30:48 +0700","id":54247,"asset_file_size":338894}
  • Small_scan0004 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"scan0004.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2015/08/11 13:37:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 13:37:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 13:37:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 13:37:51 +0700","id":54245,"asset_file_size":592495}
  • Small_kj58 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kj58.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23 \u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32 ","created_at":"2015/08/11 13:36:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/11 13:36:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/11 13:36:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/11 13:36:28 +0700","id":54244,"asset_file_size":77054}
  • Small_kj20 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kj20.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e14","created_at":"2015/08/10 19:50:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/10 19:50:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/10 19:50:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/10 19:50:06 +0700","id":54236,"asset_file_size":97487}
ขนาดย่อ: