นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_c3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e21\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2016/06/09 18:03:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:03:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:03:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:03:24 +0700","id":58120,"asset_file_size":77923}
  • Small_c4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e21\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2016/06/09 18:02:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:02:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:02:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:02:33 +0700","id":58119,"asset_file_size":92495}
  • Small_585190 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"585190.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e34\u0e49\u0e27\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22","created_at":"2016/05/16 15:18:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 15:18:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 15:18:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 15:18:52 +0700","id":57866,"asset_file_size":10762}
  • Small_50189 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"50189.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e221","created_at":"2016/05/16 15:12:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 15:12:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 15:12:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 15:12:19 +0700","id":57865,"asset_file_size":8740}
  • Small_50180 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"50180.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2016/05/16 14:38:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 14:38:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 14:38:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 14:38:18 +0700","id":57864,"asset_file_size":24597}
  • Small_souvenir {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"souvenir.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22","created_at":"2016/05/16 14:29:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 14:29:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 14:29:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 14:29:35 +0700","id":57863,"asset_file_size":64855}
  • Small_whitesand4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"whitesand4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e35\u0e02\u0e32\u0e27","created_at":"2016/05/16 14:27:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 14:27:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 14:28:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 14:28:03 +0700","id":57862,"asset_file_size":88261}
  • Small_redsand1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"redsand1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e35\u0e41\u0e14\u0e07","created_at":"2016/05/16 14:26:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 14:26:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 14:26:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 14:26:56 +0700","id":57861,"asset_file_size":52000}
  • Small_car {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"car.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e16ATV","created_at":"2016/05/16 14:25:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 14:25:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 14:25:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 14:25:28 +0700","id":57860,"asset_file_size":57391}
ขนาดย่อ: