นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_abc4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/03/15 18:08:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:08:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:08:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:08:48 +0700","id":62177,"asset_file_size":67457}
  • Small_abc7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e2a","created_at":"2018/03/15 18:07:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:07:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:07:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:07:46 +0700","id":62176,"asset_file_size":206092}
  • Small_abc2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","created_at":"2018/03/15 18:01:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:01:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:01:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:01:32 +0700","id":62175,"asset_file_size":78742}
  • Small_abc1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a","created_at":"2018/03/15 18:00:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:00:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:00:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:00:28 +0700","id":62174,"asset_file_size":80152}
  • Small_662865 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"662865.10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e01\u0e17\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c","created_at":"2016/06/09 18:41:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:41:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:42:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:42:04 +0700","id":58125,"asset_file_size":8982}
  • Small_page2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01Agritech pack","created_at":"2016/06/09 18:34:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:34:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:34:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:34:06 +0700","id":58124,"asset_file_size":88888}
  • Small_corn {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"corn.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e14","created_at":"2016/06/09 18:08:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:08:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:08:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:08:25 +0700","id":58123,"asset_file_size":98723}
  • Small_sone1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sone1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e07","created_at":"2016/06/09 18:06:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:06:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:06:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:06:59 +0700","id":58122,"asset_file_size":69330}
  • Small_tp2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TP2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e0b\u0e191","created_at":"2016/06/09 18:04:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:04:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:04:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:04:51 +0700","id":58121,"asset_file_size":76751}
ขนาดย่อ: