นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_ny01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"NY01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"NY01","created_at":"2018/11/26 13:12:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/26 13:12:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/26 13:12:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/26 13:12:59 +0700","id":62625,"asset_file_size":26138}
 • Tiny_129327 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"129327.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"ny1","created_at":"2018/11/26 13:01:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/26 13:01:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/26 13:01:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/26 13:01:16 +0700","id":62624,"asset_file_size":21870}
 • Tiny_slide14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide14.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/03/16 17:24:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:24:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:25:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:25:04 +0700","id":62185,"asset_file_size":42353}
 • Tiny_slide19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide19.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","created_at":"2018/03/16 17:23:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:23:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:23:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:23:47 +0700","id":62184,"asset_file_size":38769}
 • Tiny_slide15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide15.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32pH","created_at":"2018/03/16 17:22:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:22:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:22:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:22:59 +0700","id":62183,"asset_file_size":61989}
 • Tiny_slide6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/03/16 17:21:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:21:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:21:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:21:52 +0700","id":62182,"asset_file_size":87811}
 • Tiny_slide5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Slide5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01","created_at":"2018/03/16 17:20:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:20:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/16 17:20:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/16 17:20:51 +0700","id":62181,"asset_file_size":61713}
 • Tiny_abc6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2018/03/15 18:10:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:10:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:10:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:10:12 +0700","id":62179,"asset_file_size":71021}
 • Tiny_abc5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","created_at":"2018/03/15 18:09:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:09:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:09:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:09:35 +0700","id":62178,"asset_file_size":90211}
 • Tiny_abc4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2018/03/15 18:08:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:08:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:08:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:08:48 +0700","id":62177,"asset_file_size":67457}
 • Tiny_abc7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e2a","created_at":"2018/03/15 18:07:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:07:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:07:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:07:46 +0700","id":62176,"asset_file_size":206092}
 • Tiny_abc2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","created_at":"2018/03/15 18:01:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:01:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:01:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:01:32 +0700","id":62175,"asset_file_size":78742}
 • Tiny_abc1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"abc1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a","created_at":"2018/03/15 18:00:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:00:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/03/15 18:00:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/03/15 18:00:28 +0700","id":62174,"asset_file_size":80152}
 • Tiny_662865 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"662865.10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e01\u0e17\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c","created_at":"2016/06/09 18:41:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:41:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:42:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:42:04 +0700","id":58125,"asset_file_size":8982}
 • Tiny_page2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01Agritech pack","created_at":"2016/06/09 18:34:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:34:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:34:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:34:06 +0700","id":58124,"asset_file_size":88888}
 • Tiny_corn {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"corn.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e14","created_at":"2016/06/09 18:08:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:08:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:08:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:08:25 +0700","id":58123,"asset_file_size":98723}
 • Tiny_sone1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sone1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e07","created_at":"2016/06/09 18:06:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:06:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:06:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:06:59 +0700","id":58122,"asset_file_size":69330}
 • Tiny_tp2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TP2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e0b\u0e191","created_at":"2016/06/09 18:04:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:04:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:04:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:04:51 +0700","id":58121,"asset_file_size":76751}
 • Tiny_c3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e21\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2016/06/09 18:03:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:03:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:03:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:03:24 +0700","id":58120,"asset_file_size":77923}
 • Tiny_c4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e21\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2016/06/09 18:02:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/09 18:02:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/09 18:02:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/09 18:02:33 +0700","id":58119,"asset_file_size":92495}
 • Tiny_585190 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"585190.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e34\u0e49\u0e27\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22","created_at":"2016/05/16 15:18:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 15:18:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 15:18:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 15:18:52 +0700","id":57866,"asset_file_size":10762}
 • Tiny_50189 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"50189.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e221","created_at":"2016/05/16 15:12:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 15:12:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 15:12:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 15:12:19 +0700","id":57865,"asset_file_size":8740}
 • Tiny_50180 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"50180.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22","created_at":"2016/05/16 14:38:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 14:38:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 14:38:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 14:38:18 +0700","id":57864,"asset_file_size":24597}
 • Tiny_souvenir {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"souvenir.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22","created_at":"2016/05/16 14:29:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 14:29:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 14:29:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 14:29:35 +0700","id":57863,"asset_file_size":64855}
 • Tiny_whitesand4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"whitesand4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":737,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e35\u0e02\u0e32\u0e27","created_at":"2016/05/16 14:27:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/05/16 14:27:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/05/16 14:28:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/05/16 14:28:03 +0700","id":57862,"asset_file_size":88261}
ขนาดย่อ: