นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ny01 {"member_only_commentable":false,"description":"NY01","asset_updated_at":"2018/11/26 13:12:54 +0700","asset_file_name":"NY01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26138,"media_folder_id":737,"created_at":"2018/11/26 13:12:54 +0700","modified_at":"2018/11/26 13:12:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/26 13:12:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_129327 {"member_only_commentable":false,"description":"ny1","asset_updated_at":"2018/11/26 13:01:12 +0700","asset_file_name":"129327.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21870,"media_folder_id":737,"created_at":"2018/11/26 13:01:12 +0700","modified_at":"2018/11/26 13:01:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/26 13:01:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2018/03/16 17:24:52 +0700","asset_file_name":"Slide14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62185,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42353,"media_folder_id":737,"created_at":"2018/03/16 17:24:52 +0700","modified_at":"2018/03/16 17:25:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/16 17:25:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide19 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","asset_updated_at":"2018/03/16 17:23:41 +0700","asset_file_name":"Slide19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62184,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38769,"media_folder_id":737,"created_at":"2018/03/16 17:23:41 +0700","modified_at":"2018/03/16 17:23:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/16 17:23:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32pH","asset_updated_at":"2018/03/16 17:22:55 +0700","asset_file_name":"Slide15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62183,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61989,"media_folder_id":737,"created_at":"2018/03/16 17:22:55 +0700","modified_at":"2018/03/16 17:22:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/16 17:22:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2018/03/16 17:21:42 +0700","asset_file_name":"Slide6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62182,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87811,"media_folder_id":737,"created_at":"2018/03/16 17:21:42 +0700","modified_at":"2018/03/16 17:21:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/16 17:21:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_slide5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2018/03/16 17:20:42 +0700","asset_file_name":"Slide5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62181,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61713,"media_folder_id":737,"created_at":"2018/03/16 17:20:42 +0700","modified_at":"2018/03/16 17:20:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/16 17:20:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_abc6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2018/03/15 18:10:09 +0700","asset_file_name":"abc6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62179,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71021,"media_folder_id":737,"created_at":"2018/03/15 18:10:09 +0700","modified_at":"2018/03/15 18:10:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/15 18:10:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_abc5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","asset_updated_at":"2018/03/15 18:09:28 +0700","asset_file_name":"abc5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62178,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90211,"media_folder_id":737,"created_at":"2018/03/15 18:09:28 +0700","modified_at":"2018/03/15 18:09:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/03/15 18:09:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: