นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_pawthai_4 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":252688,"modified_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63452,"updated_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","asset_file_name":"pawthai_4.jpg","description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700"}
  • Small_pawthai2020_3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":198977,"modified_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63451,"updated_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","asset_file_name":"pawthai2020_3.jpg","description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700"}
  • Small_pawthai2020_1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":209394,"modified_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63450,"updated_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","asset_file_name":"pawthai2020_1.jpg","description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700"}
  • Small_powthai2020 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":182865,"modified_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63449,"updated_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","asset_file_name":"powthai2020.jpg","description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700"}
  • Small_workathome2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":58702,"modified_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63448,"updated_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","asset_file_name":"workathome2.jpg","description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_updated_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700"}
  • Small_workathome1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":54863,"modified_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63447,"updated_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","asset_file_name":"workathome1.jpg","description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19Covid19","asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700"}
  • Small_workathome {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":55758,"modified_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63446,"updated_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","asset_file_name":"workathome.JPG","description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700"}
  • Small_kittiyapa2020_2_3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":165915,"modified_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63445,"updated_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_3.jpg","description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_updated_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700"}
  • Small_kittiyapa2020_2_2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":169268,"modified_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63444,"updated_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_2.jpg","description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700"}
Thumbnail Size: